Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок його ХАРАКТЕРИСТИК

МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок його ХАРАКТЕРИСТИК

Назва:
МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок його ХАРАКТЕРИСТИК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,14 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Одеський державний екологічний університет
Бабельчус Наталія Володимирівна
УДК 556.16.06<<321>>
МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в
БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок
його ХАРАКТЕРИСТИК
11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Одеса-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Гопченко Євген Дмитрович
Одеський державний екологічний університет,
проректор з НМР, завідувач кафедри гідрології суші
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Іваненко Олександр Григорович,
Одеський державний екологічний університет,
завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
географічний
Захист відбудеться “9” грудня 2004 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01 в Одеському державному екологічному університеті за адресою: 65016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15, ОДЕКУ
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного екологічного університету за адресою: 65016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15, ОДЕКУ
Автореферат розісланий “ 8 “ листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01 А. В. ЧугайЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Значна кількість відомих методів розрахунку максимального стоку через складну взаємодію факторів, які суттєво впливають на характеристики весняного водопілля, є не цілком обґрунтованими й оптимальними.
Нормативний документ СНіП 2.01.14-83, який рекомендується застосовувати при розрахунках, не можна визнати в достатній мірі надійним, тому що використані в ньому формули не повною мірою враховують основні фактори стокоутворення й особливості їхнього спільного впливу на максимальний стік водопілля.
Автором прийнята більш гнучка структура, що спирається на теоретичну модель А.М. Бефані (1958), модифіковану Є.Д. Гопченком (1975, 1981). Її можна віднести до типу формул сталої інтенсивності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ро-бота виконана відповідно до основних напрямків наукової діяльності кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університе-ту, а також в інтересах гідрометеорологічної служби Литви при ре-алізації теми: “Розробка методів розрахунку і прогнозу характеристик гі-дрологічного режиму річок Литви”.
Мета і задачі дослідження. Головною метою роботи є удосконалення розрахункової схеми максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Нямунас, а також виявлення взаємозв’язків між весняним стоком, басейновими і гідрометеорологічними факторами.
Об’єкт дослідження – басейн річки Нямунас (Німан).
Предмет дослідження – обґрунтування характеристик весняного водопілля в басейні річки Нямунас.
Методи дослідження – при аналізі гідрометеорологічної інформації застосовувалися методи математичної статистики, чисельного визначення деяких невимірюваних на гідрологічній мережі параметрів (коефіцієнтів руслозаплавного регулювання і нерівномірності схилового стоку в часі, розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі), а та-кож географічне узагальнення (максимальних запасів води в снігу до початку весняного водопілля, тривалості припливу води зі схилів до руслової ме-режі, коефіцієнтів стоку за період весняного водопілля).
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну і пред-мет захисту складають отримані особисто автором наступні результати:
· уперше для басейну р.Нямунас автором розроблена більш надійна методика розрахунку максимальних витрат весняного водопілля невивчених річок, яка дозволяє враховувати основні фактори стокоутворення на його водозборі;
· обґрунтована карта, а на її базі і методика розрахунку максимальних величин запасу води в снігу до початку весняного водопілля;
· за даними гідрологічної мережі визначені, а потім і узагальнені по території у вигляді карти розподілу розрахункові величини тривалості схилового припливу;
· встановлені залежності між русло-заплавним регулюванням максимальних витрат весняного водопілля і розмірами водозборів;
· обґрунтовані у вигляді карти розрахункові величини коефіцієнтів стоку за період весняного водопілля;
· надана кількісна оцінка впливу заболоченості і залісеності водозборів на процеси формування схилового стоку;
· обґрунтовані регіональні параметри формули швидкостей руслово-го добігання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МАКСИМАЛЬНИЙ СТіК ВЕСняного водопілля в БАСЕЙНі РічКИ НЯМУНАС (НЕМАН) і розрахунок його ХАРАКТЕРИСТИК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок