Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Назва:
СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,94 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський національний університет
iмені Івана Франка
ГАСЬКО Олександра Лонгінівна
УДК: 811.111’37’373.611’373.421’367.623-112
СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’
В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету
імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Білинський Михайло Емільович, Львівський
національний університет імені Івана Франка
доцент кафедри англійської філології
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Огуй Олександр Дмитрович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри
англійської мови для неспеціальних факультетів
кандидат філологічних наук, доцент
Євченко Віра Володимирівна
Житомирський державний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри англійської мови
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра
англійської філології, Міністерства освіти та науки України
Захист відбудеться 24 лютого 2005 року о 10 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 405.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий 22 січня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
 
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Питання частиномовної структури лексико-семантичних полів у синхронії та діахронії, словотвірно відображених синонімічних відношень у дериватарії належать до числа недостатньо опрацьованих проблем семасіології та дериватології. Вивчення синоніміки різнокатегоріальних похідних становить інтерес для когнітивної теорії лексикону.
Системний підхід до дослідження лексики передбачає виявлення латентних закономірностей між одиницями мови. До цієї проблематики зокрема належить об’єктивація семантичної організації членів синонімічних рядів похідних відприкметникового творення у межах визначеного лексико-семантичного поля. У свою чергу проблема адекватного виділення лексико-семантичних полів та лексико-семантичних груп безпосередньо пов’язана з розмежуванням лексико-семантичних варіантів багатозначного слова, що є актуальним і головним питанням не лише лексикології, а й лексикографії. Лексико-семантичний варіант розглядається у цій праці як структурна семантично неподільна одиниця значення слова та дериваційна база відношень похідності. Дослідження словотвoру як дериваційної ономасіології у межах синонімічних рядів певних лексико-семантичних груп сприяє вивченню особливостей розвитку номінативного потенціалу англійської словотвірної системи.
Вказана група прикметників неодноразово вивчалась у різних аспектах (Бистрова Л.В., Докторевич Д.Л., Жукова Л.К., Мусурівська О.В.). Проте вищезгадані праці не торкались проблем структури відприкметникової деривації та питань словотвірно відображеної синоніміки і були виконані у синхронії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка у межах теми “Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку германських, романських та класичних мов” (№ держреєстрації 0103U001928). Тему дисертаційного дослідження було затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 8/12 від 30 грудня 1997 року).
Мета і завдання дослідження. 1. Провести інвентаризацію ономасіологічного простору лексико-семантичного поля антонімічних полісемантів ‘strong – weak’ і виділити його конституентні лексико-семантичні групи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок