Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,11 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
Поліщук Світлана Анатоліївна
УДК 159.922.6
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук
Алексєєва Майя Іванівна, Інститут психології ім. Г.С.Костюка
АПН України, провідний науковий співробітник лабораторії
психології особистості
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Кульчицька Олена Іполитівна,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти
АПН України, відділ педагогічних технологій неперервної
професійної освіти, старший науковий співробітник
 
кандидат психологічних наук
Пророк Наталія Василівна,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, старший
науковий співробітник лабораторії психології навчання
Провідна установа: Дрогобицький державний педагогічний університет,
ім. Івана Франка, кафедра психології, м. Дрогобич
Захист відбудеться ” 20“ листопада 2001 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Автореферат розісланий ”19“ жовтня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Побудова сучасної системи освіти на засадах гуманно-особистісного підходу вимагає дослідження низки психолого-педагогічних проблем, серед яких вагоме місце належить проблемі волі та її розвитку. У практиці педагогічної діяльності, вивчаючи волю, здебільшого розглядають підлітковий (К.І.Вересоцька), ранній юнацький періоди (В.М.Лапік, Н.С.Лукін), бо саме в них є актуальними вирішення проблем самовиховання, самовдосконалення. Однак для розуміння природи вольових явищ, їх генези, прогнозування в розвитку постає необхідність їх досліджень на більш ранніх стадіях розвитку, зокрема в молодшому шкільному віці. Потреба всебічного вивчення волі на цьому віковому етапі посилюється тим, що більшість психічних процесів та основних новоутворень цього періоду тісно пов'язані саме із вольовим розвитком особистості. З 18 ст. питання волі належать до основних проблем психологiчного знання; у 19 ст. науковцями вперше ставиться питання вивчення її генези в онтогенезі особистості і насамперед представниками української психології (І.О.Сікорський, К.Д.Ушинський); на початку 20 ст. вивчення цієї області психіки продовжувалось уже без попередньої масштабності, однак різнопланова динаміка наукового пошуку в 70-90-х роках сприяє появі праць, які присвячені вивченню місця волі в онтогенезі дитячої особистості. У них визначена тенденція переходу від з'ясування теоретичних аспектів природи волі до розкриття її значущості в системі навчально-виховного впливу на особистість.
Різноманітність поглядів на природу волі, які виявляються в межах від її заперечення як самостійно існуючого явища до виокремлення як центрального поняття в розумінні особистості людини, доводить наявність труднощів у визначенні сутності цього феномену. Піддаються сумніву можливості вольового розвитку в дітей до підліткового віку, хоча дослідження дітей дошкільного віку вже доводять протилежне (В.К.Котирло). Існують також різні погляди на співвідношення вольової регуляції та мотивації діяльності. Водночас залишаються неузгодженими уявлення і думки про психологічні механізми вольового зусилля, не з'ясовані змістові характеристики вольових якостей, не розкриті чинники, які впливають на вольове становлення особистості, не розв'язані методичні проблеми вивчення волі та діагностики її розвитку. Виокремлення основних понять, які допомогли б збагнути сутність вольового процесу на основі емпіричних досліджень, сприяє відходу від позиції переважно філософського осмислення проблеми до розуміння її значущості в онтогенезі особистості, зокрема у молодшому шкільному віці, оскільки вольова готовність є складовою психологічної готовності до навчання в школі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок