Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах

дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах

Назва:
дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,90 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Сушко Тетяна Сергіївна
УДК 539.3
дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ
У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
Фильштинський Леонід Аншелович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри прикладної математики і механіки.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Сенченков Ігор Костянтинович,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАНУ,
головний науковий співробітник відділу термопружності;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Куценко Олексій Григорович,
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
доцент кафедри механіки суцільних середовищ.
Провідна установа – Донецький національний університет.
Захист відбудеться "22" червня 2005 р. о 1500 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.001.21 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03127, м. Київ, просп. Глушкова, 2, корп. 7, механіко-математичний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка за адресою:
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий " 14 " травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кепич Т.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На цей час створено велику кількість різноманітних елементів п'єзоелектронної техніки, на основі яких розробляються ефективні пристрої радіоелектроніки, акустики, автоматики, обчислювальної та вимірювальної техніки. Науковою базою для розрахунку ефективності, динамічних якостей і надійного функціонування таких пристроїв є теорія електропружності, що враховує сегнетоелектричні, п'єзоелектричні, піроелектричні та інші ефекти, властиві п'єзокерамічним матеріалам.
Актуальність теми. Незважаючи на значну кількість робіт з проблем теорії електропружності, строгі результати до цього часу отримані лише для деяких канонічних тіл, тому що взаємний зв'язок електричного поля і поля механічних напружень істотно ускладнює аналіз електропружних полів у п'єзоперетворювачах при загальних умовах механічного та електричного навантажень. Вивчення статичних і стаціонарних хвильових процесів у п'єзоелектричних середовищах складної геометрії, зокрема у складених тілах з дефектами, вимагає розвитку й удосконалювання методів розв'язування задач електропружності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження пов'язані з фундаментальними науково-дослідними роботами (НДР), що проводилися на кафедрі математичної фізики (нині - кафедра прикладної математики і механіки) Сумського державного університету: “Аналіз і синтез фізичних полів у композитних матеріалах різних класів і конструкціях з них” (№ державної реєстрації 0194U008456, 1994-1996 рр.), “Розробка математичних методів розв'язування прямих і зворотних задач електромагнітопружності для кусково-однорідних тіл, пластин і оболонок” (№ державної реєстрації 0197U016611, 1997-1999 рр.). Частина результатів дисертаційної роботи була використана у звітах за зазначеними НДР за 1995-1999 рр.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й узагальнення методів розв'язування статичних і стаціонарних динамічних двовимірних граничних задач електропружності для нескінченних складених п'єзокерамічних тіл (випадок антиплоскої деформації), а також розвиток методів дослідження локальних властивостей електропружних полів в околі вершини клиноподібної області для різних типів механічних та електричних граничних умов на зовнішніх гранях клина. Для досягнення сформульованих цілей необхідно:
на основі комплексних представлень і фундаментальних розв'язків двовимірних задач електропружності для складеного п'єзокерамічного простору побудувати інтегральні представлення розв'язків граничних задач;
відповідні граничні задачі звести до інтегральних рівнянь;
одержати характеристичні рівняння двовимірних сингулярних задач для п'єзокерамічних клиноподібних тіл;
побудувати функції Гріна для складеного п'єзокерамічного клина, що відповідають дії зосереджених зсувних зусиль або електричних зарядів;
побудувати фундаментальний розв'язок динамічних рівнянь електропружності, що відповідають гармонійним коливанням складеного п'єзокерамічного простору (антиплоска деформація);
методом сингулярних інтегральних рівнянь дослідити стаціонарні хвильові поля у складеному п'єзокерамічному просторі з тунельною порожниною;
розробити процедури чисельної реалізації побудованих аналітичних алгоритмів, створити відповідне прикладне програмне забезпечення;
провести чисельні дослідження з метою встановлення нових електромеханічних закономірностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок