Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління основним капіталом морських торговельних портів

Управління основним капіталом морських торговельних портів

Назва:
Управління основним капіталом морських торговельних портів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,24 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Матвієнко Марина Валеріївна
УДК 330.141.211:627.21
Управління основним капіталом морських торговельних портів
Спеціальність 08.00.04 –
Економіка і управління підприємствами (економіка морського та річкового транспорту)
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Чекаловець Віктор Ігнатович,
Одеський національний морський університет
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Котлубай Михайло Іванович,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг;
кандидат економічних наук
Примачова Наталя Миколаївна,
Одеська національна морська академія Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту та економіки морського транспорту.
Захист відбудеться „23” листопада 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: м.
Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий „8” жовтня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Г. Ковальова
загальна характеристика роботи
актуальність теми. Ефективність функціонування морського торговельного порту забезпечує наявність та чітка взаємодія цілої низки факторів, не останнім з яких є стан та ефективне використання основного капіталу як складного багатофункціонального конгломерату. Останній, як завершену структуру, формують дві групи умов: макроекономічні та мікроекономічні.
Вплив означених та багатьох інших умов на загальний розвиток і функціонування транспорту взагалі та портів зокрема досліджений у працях багатьох вітчизняних та іноземних вчених: Андреєвої Т.О., Бабиної О.Є., Бакаєва В.Г., Буркинського Б.В., Волокітіна Ю.М., Воєвудського Є.М., Дергачова В.А., Дубровського М.П., Заволоки С.М., Капітанова В.П., Кібік О.М., Котлубая М.І., Котлубая О.М., Лапкіної І.О., Махуренка Г.С., Панарина П.Я., Примачова Н.Т., Постана М.Я., Труніна Г., Чекаловця В.І., Шинкаренка В.Г., Якушенка В.Г. та багатьма іншими. Не останнє місце в багатьох працях займає дослідження стану та перспектив розвитку основного капіталу транспорту (в т.ч. і морських торговельних портів). Віддаючи належне науковим доробкам вищеозначених вчених, зазначимо, що в управлінні основним капіталом морських торговельних портів залишається ще низка невирішених питань.
Часткова концептуальна невизначеність теорії відтворювального про-цесу, невирішеність методологічних, методичних і практичних аспектів проблеми становлення і функціонування механізму стимулювання від-творення та підвищення віддачі основного капіталу в морських торговельних портах визначили вибір теми дослідження.
Наведене вище визначає актуальність та перспективність досліджень у галузі використання, розвитку та відтворення основного капіталу, тобто у галузі управління останнім. Вирішенню питань ефективного управління основним капіталом присвячена дана робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в рамках досліджень за темами “Розробити теоретичні основи функціонування морського транспорту України в ринкових умовах (економічний аспект)” (номер держреєстрації 0101U001486, 2004 р.), “Розробка методологічних основ формування цін на продукцію морських торговельних портів і судноплавних компаній в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку транспортних послуг” (номер держреєстрації 0103U003591, 2005 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Управління основним капіталом морських торговельних портів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок