Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ

КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ

Назва:
КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,35 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
прикарпатський університет імені василя стефаника
КУРИЛЯК ЛЕСЯ ПАВЛІВНА
УДК 811.161.2'371
КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ
2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана
на кафедрі української мови Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник
доктор філологічних наук, професор
Голянич Марія Іванівна,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника,
професор кафедри української мови
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Гуйванюк Ніна Василівна, завідувач кафедри української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
кандидат філологічних наук Сюта Галина Мирославівна, Інститут української мови НАН України, старший науковий співробітник відділу стилістики і культури мови
Провідна
установа Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
Захист відбудеться “29” червня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.
Автореферат розісланий “25” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент Тишківська Н.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасній лінгвістиці кореферентність як мовознавча категорія є важливим об’єктом наукових досліджень. Виникнення проблеми кореферентності пов’язують із філософсько-логічними аргументаціями явища тотожності знаків, а згодом і висловлювань (С.Кріпке, У.Куайн, Дж.Серль, Г.Фреге та ін.). Теоретичні основи кореферентності закладено насамперед у зарубіжній лінгвістиці у зв’язку з активним розвитком теорії референції, зокрема у працях П.Адамця, І.Беллерт, Д.Вайса, А.Вежбицької, К.Доннелана, Л.Лінського, Б.Рассела, П.Стросона. Вперше кореферентність як самостійна лінгвістична категорія була предметом ґрунтовного аналізу у дослідженнях Б.Палека та Ж.Фоконьє.
Семантико-синтаксичний, функціональний та комунікативно-прагматичний підходи в інтерпретації кореферентності запропонували російські вчені (Н.Арутюнова, Т.Булигіна, В.Гак, М.Нікітін, Т.Ніколаєва, О.Падучева, М.Селезньов, О.Фатєєва, О.Чехов та ін.), які, зважаючи на досягнення зарубіжного мовознавства, поглибили лінгвістичну сутність названої категорії.
На сучасному етапі мовознавчих досліджень кореферентність кваліфікують як: перехресне ототожнення – крос-ідентифікацію (О.Чорна); альтернативно-пояснювальні відношення у мові (О.Пономаренко); принцип, який забезпечує заміщення початкової номінації наступною (Н.Голубєва); анафоричний ланцюг (О.Пархоменко, Л.Рубанова); один із засобів утворення когезії та забезпечення структурної організації тексту (О.Островський); генетичну однорідність повторних номінацій (В.Чекригіна). Останнім часом питання кореферентності стало об’єктом аналізу в когнітологічному аспекті: розкрито когнітивно-орієнтаційні моделі референції (С.Толдова), розглянуто випадки кореферентності квантора та особового займенника (К.Казенін), проаналізовано ментальні / знакові процеси в комунікації з позиції кореферентності рефлективних предикатів (І.Кім).
Однак проблема кореферентності у лінгвістиці ще не знайшла належного висвітлення, оскільки вона характеризується неоднозначністю інтерпретацій, інтерпарадигмальністю, різноаспектністю, що необхідно враховувати при її категоризації і що передбачає розгляд кореферентності крізь призму кількох галузей мовознавчої науки.
В україністиці кореферентність залишається малодослідженою проблемою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: КОРЕФЕРЕНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок