Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со- ін-до-лі-нкарбонових кислот

Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со- ін-до-лі-нкарбонових кислот

Назва:
Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со- ін-до-лі-нкарбонових кислот
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,60 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Українська фармацевтична академiя
ковальова Світлана Володимирівна
УДК  .756:54.04:54.057
Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со-
ін-до-лі-нкарбонових кислот
15.00.02 — фармацевтична хімія і фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків — 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі токсикологічної хімії Української фармацевтичної академії, Міністерство охорони здоров’я України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
БОЛОТОВ Валерій Васильович
Українська фармацевтична академія, завідуючий кафедрою аналітичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
УКРАЇНЕЦЬ Ігор Васильович
Національна фармацевтична академія України,
професор кафедри фармацевтичної хімії
доктор фармацевтичних наук, професор
ПЕТЮНІН Генадій Павлович
Харківський інститут удосконалення лікарів,
завідуючий кафедрою клінічної біохімії і
судово- медичної токсикології
Провідна установа: Державний науковий центр лікарських засобів
(м. Харків), лабораторія допоміжних хіміко- фармацевтичних речовин та кровоспинних матеріалів
Захист відбудеться “ 1”_жовтня 1999 року о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Українській фармацевтичній академії за адресою: 310002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української фармацевтичної академії (310168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “ 27 ” серпня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ГРИЦЕНКО І.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Створення нових високоефективних лікар-сь-ких препаратів з низькою токсичністю є однією з основних задач фармацевтичної хімії.
У методологічному відношенні для вирішення цієї задачі найчас-тіше використовують метод модифікації структури сполук з відомою фармакологічною активністю.
Значний інтерес для пошуку сполук з високою фармакологічною активністю являють похідні індолу, серед яких відомі амінокислоти (триптофан), нейрогормон серотонін, ряд природних алкалоїдів і син-тетичних засобів (індометацин, димекарбін) та ін. У хімічному та фармакологічному відношеннях маловивченими є 2-оксоіндолін-3-карбонові кислоти та їх похідні, серед яких відомі сполуки з протимікробною, протизапальною, анальгетичною та іншими видами фармакологічної дії.
Серед зазначених сполук маловивчені як у хімічному так і у фармакологічному відношеннях галоїдалкілати ос-нв-них амідів і ефірів 2-оксоіндолін-1-, 5- і 7-карбонових кислот, а та-кож аміди 2-оксоіндолін-3-гліоксилових кислот.
Разом з тим, структурні особливості цих речовин дозволяють при-пустити наявність у них токолітичної, протимікробної, протизапальної та анальгетичної активності.
Пошук сполук зі вказаними видами фармакологічної дії становить значний інтерес.
Названі групи сполук і склали предмет цього дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, те-мами. Дисер-тація виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Укра-їн-сь-кої фармацевтичної академії з проб-леми МОЗ України (номер держав-ної реєстрації 0198 U 007011).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є синтез нових біоло-гіч-но активних сполук у ряді оснвних ефірів і амідів 3,3-діарил-2-ок-со-індолін-1-, 5- та 7-карбонових кислот, а також амідів 2-оксо-ін-до-лін-3-гліоксилових кислот, визначення найбільш перспективних з них для подальшого впровадження як потенційних лікар-сь-ких засо-бів.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі:
·
здійснити синтез йодметилатів і метилбензолсульфонатів N,N-ді-ал-кіламіноетилових ефірів і N,N-діалкіламіноалкіламідів 3,3-ді-арил-2-оксоіндолін-1-, 5- та 7-карбонових кислот;
· розробити різні препаративні методики синтезу амідів 2-ок-со-ін-до-лін-3-гліоксилових кислот:
шляхом конденсації 2-оксоіндолінів з ефірами оксамінових кислот;
шляхом амінолізу ефірів 2-оксоіндолін-3-гліоксилових кислот;
·
вивчити конденсацію ефірів 2-ок-со-ін-до-лін-3-гліоксилових кислот з деякими орто-заміщеними анілінами, структурні особливості кот-рих дозволяють припустити можливість гетероциклізації;
· вивчити фізико-хімічні властивості одержаних сполук;
· провести фармакологічний скринінг одержаних сполук і встановити елементи зв’язку між їх структурою та фармакологічною активністю;
· відібрати найбільш перспективні хімічні сполуки для поглиб-лених фармакологічних досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со- ін-до-лі-нкарбонових кислот

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок