Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку

формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку

Назва:
формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,46 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Державний вищий навчальний заклад“
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана”
ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович
УДК: 65.012.8:330.341.1
формування економічної безпеки підприємств
засобами активізації їх інноваційного розвитку
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ)
Науковий консультант – | доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Україні
Степанов Олександр Петрович
Національний авіаційний університет, радник ректора НАУ
Офіційні опоненти – |
академік НАН України, доктор економічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки Україні
Алимов Олександр Миколайович
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу, радник дирекції
доктор економічних наук, професор
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович
Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Єрмошенко Микола Миколайович
Національна академія управління Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи, професор кафедри маркетингу, управління та економіки
підприємств
Захист відбудеться “_24_” січня 2008 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д26.006.03 ДВНЗ “Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ “Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, ауд. 60154/1.
Автореферат розісланий “_24_” грудня 2008 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор |
О.С. Федонін


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання підприємство як відкрита система функціонує у складному, нестабільному та динамічному зовнішньому середовищі, яке розставляє нові акценти в процесі управління підприємством, виводячи на перший план його кількісні та якісні властивості щодо здатності до самовиживання та забезпечення розвитку в умовах дестабілізуючої дії непередбачуваних та важкопрогнозованих зовнішніх і внутрішніх факторів. В такому контексті природно закономірним є відмова від екстенсивного шляху економічного розвитку і перехід до якісних перетворень виробничого потенціалу засобами активізації інноваційного розвитку як основи економічної безпеки підприємства зокрема і держави в цілому. Тому, проблема формування стану економічної безпеки підприємства знаходиться у площині наукового дослідження сучасних проблем інноваційного розвитку та перебуває у просторі підвищеної уваги вітчизняних і зарубіжних науковців.
Значний внесок у дослідження теорії інновацій взагалі та прикладних аспектів інноваційного розвитку зробили такі відомі вітчизняні та закордонні вчені, як Л.Абалкін, Л.Антонюк, В.Василенко, Н.Гончарова, М.Денісенко, С.Ілляшенко, Н.Краснокутська, Г.Менш, Д.Сахал, Б.Твісс, М.Туган-Барановський, Л.Федулова, Д.Черваньов, Й.Шумпетер та інші. Проблемним питанням формування стану економічної безпеки присвячені дослідження О.Бєлова, І.Бінька, М.Єрмошенка, М.Камлика, Г.Пастернак-Таранущенка, П.Пригунова, А.Сухорукова, В.Шлемка, та інших. В наукових працях з досліджень інноваційного розвитку та з досліджень категорії “економічна безпека” основна увага приділена відокремленому розв’язанню вищеозначених проблем, а наукові спроби синергітичного поєднання інноваційного розвитку та формування на засадах його активізації необхідного стану економічної безпеки підприємств взагалі представлені лише фрагментарно.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок