Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні

Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні

Назва:
Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,59 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Сумський державний університет
Мазін Юрій Олександрович
УДК 658.511:504.062:621
Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні
Спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Сотник Ірина Миколаївна,
Сумський державний університет, доцент кафедри економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Недін Ігор
Валентинович, Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
кандидат економічних наук, Біловодська Олена
Анатоліївна, Сумський державний університет, старший викладач кафедри маркетингу
Провідна установа: Національний технічний університет ”Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки і маркетингу, м. Харків
Захист відбудеться “ 13 ” грудня 2005 р. о 1700 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий “11” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап економічного розвитку України характеризується актуалізацією впровадження інноваційних ресурсозберігаючих заходів (ІРЗ) в усіх сферах народного господарства країни з огляду на можливості комплексного вирішення існуючих соціальних, екологічних, економічних проблем за допомогою ресурсозбереження. Пріоритетними для підвищення ресурсо-ефективності вітчизняного виробництва є високотехнологічні наукомісткі галузі, до яких належить машинобудування. Активізація реалізації інноваційної ресурсозберігаючої політики (ІРП) в машинобудівному комплексі забезпечить зростання економічної ефективності виробництва, збереження природних та інших видів ресурсів, скорочення обсягів забруднення довкілля, підвищення рівня життя населення.
Практичне набуття зазначених переваг в умовах ринкових відносин потребує глибокого наукового обґрунтування і впровадження організаційно-економічних механізмів управління ІРП на машинобудівних підприємствах. Формування таких механізмів дозволить поєднати мікро- та макроцілі економічного розвитку, забезпечити виконання цільових державних програм з ресурсозбереження через створення економічної зацікавленості у їх реалізації на рівні окремого суб’єкта господарювання.
Теоретичні та науково-методичні підходи до управління ІРП на різних рівнях господарювання досліджені в працях зарубіжних і вітчизняних вчених: Д. Медоуз, К. Боулдінга, Р. Солоу, Т. Тітенберга, Г. Тейлора, У. Ростоу, Г. та Е. Одумів, Дж. Форрестера, Г. Дейлі, С.І. Дорогунцова, М.І. Долішнього, Б.М. Данилишина, В.А. Жовтянського, В.М. Трегоб-чу-ка, О.О. Веклич, Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник та ін. Разом з тим, критичний аналіз опублікованих праць із даної проблематики дає підстави говорити про недостатнє наукове і практичне розкриття окремих питань, а саме: економічного обґрунтування вибору пріоритетних напрямків ІРП в машинобудуванні, вдосконалення методичних підходів до управління інноваційною діяльністю щодо зменшення ресурсомісткості машинобудівної продукції; формування організаційно-економічного механізму управління ресурсозбереженням на машинобудівному підприємстві; розроблення макро- та мікроекономічних механізмів реалізації інноваційних ресурсозберігаючих стратегій суб’єктами господарювання в машинобудівному комплексі. Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження полягає в об'єктивній необхідності подальшого розвитку теоретико-методичних підходів до управління ІРП в машинобудуванні та формуванні адекватних організаційно-економічних механізмів її впровадження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Економічні основи управління інноваційною РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОю політикою в машинобудуванні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок