Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві

Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві

Назва:
Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,33 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Іщенко Валерій Миколайович
УДК 343.113
Протоколи слідчих і судових дій
та інші документи як джерела доказів
у кримінальному судочинстві
Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика;
судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор ГРОШЕВИЙ Юрій Михайлович, завідувач кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Офіційні опоненти:–
доктор юридичних наук, професор Шуміло Микола Єгорович, Академія Служби безпеки України, професор кафедри кримінального права і процесу;–
кандидат юридичних наук, доцент Шибіко Василь Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри правосуддя.
Провідна установа – Відділ проблем кримінального права, кримі-нології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 24.03.2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
Автореферат розісланий 21.02.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _______________________ Битяк Ю.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Злочинність, особливо її організовані форми, все більше створює загрозу як суспільству, так і державі в цілому. Законодавчі і організаційні підходи до боротьби зі злочинністю, механізм доказування, створений радянським законодавцем наприкінці 50-х – на початку 60-х років, що використовувалися та були ефективними в минулому, не завжди є дійовими у теперішній час, що обумовило пошук нових способів і засобів доказування по кримінальних справах. Правова реформа, що провадиться в Україні, гармонізація кримінально-процесуального законодавства відповідно до вимог міжнародно-правових стандартів кримінально-процесуальної діяльності, визначили наперед перегляд низки положень національного кримінально-процесуального законодавства, в тому числі доказового права.
Ефективність розробки проблем доказового права багато в чому обумовлена відповідним зрозумінням таких його категорій, як джерело
доказів, судові докази, процесуальна форма, кримінально-процесуальне
доказування та ін., сутність і нормативний зміст яких в теорії залишаються суперечливими. Незважаючи на досить значний обсяг досліджень,
низка теоретичних і правових положень, що стосуються проблем понят-
тя протоколів слідчих і судових дій та інших документів як джерел
доказів у кримінальному судочинстві, є також дискусійною. Спірні питання понять протоколів слідчих і судових дій та інших документів у кон-
тексті загальних проблем доказового права досліджувалися в низці кандидатських дисертацій. Відзначимо, що наукові розробки з даної теми в
основному провадилися до прийняття нової Конституції України та
конституцій інших країн-учасниць СНД. Не враховувалися і практика
Європейського суду з прав людини та міжнародно-правові акти. Не-
достатньо врегульовані правила допустимості використання як доказів
протоколів слідчих дій та інших документів, не враховані особливості
їх оцінки на різних стадіях кримінального процесу. Не розроблена пов-
ною мірою концепція преюдиційності документів. Невирішенність цих
та багатьох інших проблем негативно позначається на слідчій та судовій практиці.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і є складовою частиною цільової комплексної програми “Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної правової демократичної держави” (державний номер реєстрації 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок