Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Назва:
ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,92 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕТКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 738 (477.54/.62) 930.85
ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 07.00.05 – етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації становить 180 стор. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури (211 найменувань).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Вивчення гончарства на нинішньому етапі відродження української національної культури постає актуальним завданням вітчизняного народознавства. Нестримна інтернаціоналізація традиційно-побутової культури в Україні, скорочення чисельності осередків народної художньої культури, традиційних промислів і ремесел, експансія кітчевих виробів, які значною мірою заперечують художньо-естетичні, формотворчі й образотворчі досягнення української культури, актуалізують проблему фундаментального дослідження історичних витоків гончарства як одного з найбільш знакових сегментів традиційної культури. Адже у комплексі з різноманітними матеріальними пам’ятками вироби з глини постають важливим джерелом для обґрунтування наукових висновків і одним із найбільш об’єктивних свідчень піднесення й занепаду давніх етносів. За гончарними виробами виявляється й етнічна спорідненість чи відмінність окремих племен і народів.
Наприкінці ХІХ століття в Україні налічувалося близько 700 гончарних осередків із самобутніми традиціями організації виробництва, історично сформованими художніми системами декорування виробів, професійною обрядовістю11 Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – К., 1993. – С.12.. На Слобожанщині на межі ХІХ–ХХ століть дослідниками зафіксовано їх більше 60. Упродовж другої половини ХІХ – у першій половині ХХ століття традиційне гончарство там розвивалося в складних умовах докорінних змін в суспільно-політичному та економічному житті держави, які спершу позитивно впливали на стан гончарного промислу, а згодом стали визначальними факторами його занепаду.
Донині слобожанське гончарство було маловивченою ділянкою традиційно-побутової культури українців. Радянська тоталітарна система не заохочувала подібні народознавчі дослідження, особливо ж на регіональному рівні. Впродовж 1930–1990-х років проводилися лише поодинокі обстеження гончарних осередків історико-етнографічного району, які зводилися переважно до збирання окремих глиняних виробів для комплектування музейних колекцій. За таких несприятливих умов не було здійснено жодної комплексної польової експедиції з вивчення матеріальних та духовних аспектів гончарської культури. Внаслідок цього значний масив унікальних речових і писемних матеріалів, пов’язаних з особливостями розвитку гончарства в Слобідській Україні залишився невивченим.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках відомчої комплексної наукової теми Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України "Гончарство України ХХ – початку ХХІ століття: історія, сучасність, перспективи” (державний реєстраційний №0103U001998) та однойменного конкурсного наукового проекту Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства науки і освіти України (№07.07/00118); воно також пов’язане з науковою дослідницькою проблематикою кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження є гончарство в системі традиційно-побутової культури Слобідської України.
Предметом дослідження є етнографія гончарства Слобожанщини, зокрема закономірності історичного розвитку гончарних осередків, особливості традиційного виробництва, професійні знання та звичаї, домашній побут майстрів, роль і місце глиняних виробів у традиційній культурі слобожан.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГОНЧАРСТВО СЛОБОЖАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок