Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА ГРІНА

ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА ГРІНА

Назва:
ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА ГРІНА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАЗIН АРТУР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 82-1.161.1(091) Г"19"
ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ
ОЛЕКСАНДРА ГРІНА
10.01.02 - російська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Таврiйському національному унiверситетi ім. В.I.Вернадського Міністерства освiти і науки України.
Науковий керівник - кандидат філологічних наук, професор Кобзєв Микола Олексійович,
Таврiйський національний університет iм.В.I.Вернадського, професор
кафедри російської і зарубiжної літератури.
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Андрущенко Олена Анатоліївна, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, професор кафедри світової літератури;
кандидат філологічних наук, доцент Кадочнiков Олег Петрович, Вiнницький державний педагогiчний iнститут iм. М.М.Коцюбинського, доцент кафедри зарубіжної літератури.
Провiдна установа
Запорізький державний університет, кафедра зарубiжної літератури, Міністерство освiти і науки України, м.Запорiжжя.
Захист відбудеться "23" травня 2002 р. о 15:00 годинi на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 Дніпропетровського національного університету (49025, м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, 72, ауд. 804).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Дніпропетровського нацiонального університету (49025, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова,8).
Автореферат розісланий "22"квітня 2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Глушко О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Олександр Грін увійшов у російську літературу на початку ХХ століття і відтворив тривожну й напружену атмосферу переломної епохи. Нова історична доба вимагала створення нових художніх форм і засобів зображення життя.
Пошуки шляхів оновлення й активізації впливу художнього слова захопили і Гріна, романтичні твори якого з'явились у 1908 році. У них письменник створює власну, “відсторонену” ("остраненную") модель світу, яку згодом було названо "Грiнландiєю". Творення незвичайного світу передбачає наявність ємкого філософського підтексту, поглиблення особистісного підходу до дійсності, насиченість художнього контексту моральними проблемами, багатозначність сюжетної ситуації, поєднання раціонального й аналітичного начал у творчому процесі. Цими чинниками зумовлене звернення О.Гріна до специфічних засобів і прийомів художнього зображення і вираження. І якщо про незвичний грiнівський світ, про специфіку романтичного героя у творах Гріна у літературознавстві вже йшлося, то вивчення поетичного інструментарію "відстороненої" прози письменника тільки розпочинається. Науковці вдавалися до спорадичних спроб аналізу й характеристики поетики Гріна, але сучасна філологічна наука й досі не має системних і узагальнюючих досліджень зазначеної проблеми, чим і зумовлюється актуальність роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалось відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри російської і зарубiжної літератури Таврiйського національного університету ім. В.I.Вернадського в межах програми, зареєстрованої в УкрIНТЕI за № 98Y005637 "Актуальні проблеми історії і теорії російської і зарубiжної літератури".
Метою дослідження є аналіз поетики романтичної прози О.Гріна, а досягнення її передбачає вирішення таких конкретних завдань:
- обґрунтувати необхідність сучасного дослідження поетики О.Гріна на основі еволюції літературно-критичної думки щодо його творчості;
- виявити своєрідність художньо-естетичних засобів відтворення світу в прозі письменника;
- проаналізувати прийоми романтичної ідеалізації як субстанціальний творчий засіб відтворення дійсності;
- позначити межі так званої романтичноi антитетичностi у творчості О.Гріна;
- визначити естетичну функцію мiфопоетичних начал у художньому мисленні письменника;
- дослідити природу символу й особливості символіки у прозі Гріна;
- проаналізувати особливості хронотопу у творах Гріна;
- визначити своєрідність і естетичну роль опозиції "реальне/ умовне" у мистецькій палітрі письменника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОЕТИКА РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА ГРІНА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок