Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939)

протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939)

Назва:
протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,92 KB
Завантажень:
29
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Леда Андрій Ярославович
УДК: 274(477.83/.86)“1919/1939”
протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939)
Спеціальність 07.00.01. – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історичного краєзнавства Львівського Національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ГОЛУБКО Віктор Євстафійович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри історичного краєзнавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Малик Ярослав Йосипович,
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри європейської інтеграції та права
кандидат історичних наук Соляр Ігор Ярославович
Інститут українознавства імені І. Крип’якевича
НАН України, науковий співробітник відділу історії
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 19 вересня 2006 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1)
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “18” серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Сухий О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Важливим компонентом духовної культури українського народу є його релігійні звичаї, які здебільшого асоціюються з традиційними в західному регіоні України греко-католицизмом та православ’ям. Однак, не варто залишати поза увагою феномен українського протестантизму, - фактора, котрий, нарівні з традиційними конфесіями, спричинився до формування релігійного світогляду місцевого населення. Крім того, представники протестантських релігійних течій були носіями націотворчих ідей, активними учасниками суспільно-політичних і культурних процесів. У міжвоєнний період, в умовах приналежності регіону Польщі, протестантські організації виступили в ролі консолідуючої сили для значної частини корінного українського населення.
Український протестантизм початку ХХ ст. був одним з основних етапів реформації релігійного життя західноукраїнського суспільства. Саме в цей період сформувалися більшість осередків, спадкоємцями яких є сучасні українські протестантські організації. Отже, ідея виокремлення міжвоєнного українського протестантизму в предмет історичного дослідження є актуальною та науково обгрунтованою.
Важливість об’єктивного наукового висвітлення місця та ролі міжвоєнного протестантизму у житті галицьких українців є незаперечною з огляду на сучасний стан релігійних взаємовідносин серед населення краю, який також не позбавлений міжконфесійних протиріч.
Мета і завдання дослідження. Враховуючи недостатній рівень дослідження даної теми в історичній науці, автором поставлено за мету провести комплексне вивчення процесів, пов‘язаних із зародженням, розвитком, структуризацією міжвоєнного українського протестантизму на українській етнічній території Галичини; з’ясувати мотиви, характер та напрямки діяльності протестантів.
Відповідно до поставленої мети автором визначено наступні завдання:
- проаналізувати і систематизувати джерельний матеріал з історії протестантського руху серед галицьких українців у міжвоєнний період (1919-1939), а також його історіографічну базу;
- дослідити передумови, шляхи проникнення в регіон, методи та засоби діяльності пропагандистів окремих протестантських релігійних течій;
- визначити соціальну базу руху;
- з’ясувати особливості формування, структуру протестантських релігійних, суспільно-політичних та культурних організацій;
- охарактеризувати основні форми та напрямки діяльності протестантських організацій на релігійній, громадській та культурно-просвітницькій ниві;
- розкрити роль національного фактора у житті та діяльності протестантів, його вплив на формування національної свідомості українського населення краю в умовах польського панування;
- на основі аналізу протестантської преси подати характеристику міжконфесійних стосунків між окремими протестантськими релігійними течіями;
- висвітлити ставлення до представників протестантського руху з боку традиційних конфесій, державних органів влади та основної маси суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок