Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.)

ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.)

Назва:
ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,05 KB
Завантажень:
29
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Фарбей Олександр Михайлович
УДК 930.85:27(477.75)
ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ
ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ
(III – IX ст.)
Спеціальність 07. 00. 02 – Всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії Росії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Мордвінцев В’ячеслав Михайлович
завідувач кафедри історії Росії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Ричка Володимир Михайлович
провідний нау-ко-вий спів-ро-біт-ник
відділу історії Украї-ни се-ред-ніх віків
Інституту історії України НАН Украї-ни
кандидат історичних наук, професор
Могаричев Юрій Миронович
до-цент ка-фед-ри сус-піль-них дис-циплін
Кримського еко-но-міч-ного інсти-туту
Київ-ського на-ціо-нального еко-но-міч-но-го
уні-вер-ситету МОН Украї-ни
Провідна установа: Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна МОН України
Захист відбудеться „13” червня 2005 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „13” травня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації відповідає меті та завданням дослідження. Її обсяг становить 228 сторінок. Робота складається із вступу, списку скорочень, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури (43 сторінки, 614 позицій) і п’яти додатків (40 с.).
Вступ. Актуальність дослідження. Крим і особливо Херсонес-Херсон-Корсунь і Боспор були колискою християнства для України і українського народу і тому завжди привертали увагу дослідників. Християнські пам’ятки Криму досліджуються вже понад 150 років. Зібрано величезний історичний матеріал, який вимагає глибокого вивчення на основі комплексного підходу до всієї сукупності наявних нині різнотипних джерел. Розробка цієї проблематики, в свою чергу, сприятиме розвитку досліджень в суміжних галузях історичної науки, надаючи ґрунт для висновків відносно еволюції архітектурно-мистецьких уподобань, етичних та естетичних норм, інтеграційних процесів між різними культурами тощо.
Досить широка історіографія питання представлена, переважно, вузь-ко-спеціальними працями, які не збігаються за тематичним спрямуванням. Це обумовлює необхідність створення наукових праць узагальнюючого характеру, в яких процес становлення християнства у Криму був би детально та неупереджено проаналізований і показаний в його історичному розвитку. Дореволюційні історики приділяли велику увагу проблемам християнства, але вони не володіли сучасною системою наукового аналізу джерел. Не було тоді накопичено й достатньої кількості матеріалів, які вже відомі на сьогодні.
Коли джерельна база стрімко зросла, у зв’язку з перемогою атеїстичної ідеології в радянські часи були відсутні необхідні умови для ґрунтовного, все-бічного вивчення цього питання. Дослідження питань виникнення та поширення християнства на території України набуло у наш час особливого значення через підвищення зацікавленості релігійною проблематикою у сус-пільс-тві.
Предметом дисертаційного дослідження є розвиток християнства на території Кримського півострову з моменту його фактичної появи у III ст. н.е. до IX ст. включно, а також пов’язані з цим проблеми соціального, адміністративно-політичного та культурно-мистецького характеру.
Об’єктом дисертаційного дослідження є сприйняття місцевим населен-ням християнського віровчення, формування культових осередків та релігій-них громад протягом досліджуваного періоду, а також храмова архітектура, літургія, та церковно-адміністративний устрій пізньоримського та ранньо-середньовічного Криму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок