Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ

МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ

Назва:
МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,06 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
IНСТИТУТ МЕТАЛОФIЗИКИ ім. Г.В. КУРДЮМОВА
НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ
СВЕЧНIКОВ Василь Львович
УДК 539.379.3
МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ
ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ
Спеціальність: 01.04.07 – фiзика твердого тiла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Київ - 2002


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Інститутi металофiзики iм. Г.В. Курдюмова
Нацiональної Академiї наук України.
Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор
Пан Володимир Михайлович,
завідувач відділом надпровідності Інституту
металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офiцiйнi опоненти: член-кореспондент НАН України, доктор
фiзико-математичних наук, професор
Фiрстов Сергiй Олексiйович, заступник директора
Iнституту проблем матерiалознавства ім. І.М.Францевича НАН України;
доктор фiзико-математичних наук, професор
Чуістов Костянтин Володимирович, головний науковий співробітник
Iнституту металофiзики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
доктор фiзико-математичних наук, професор
Сидоренко Сергій Іванович, проректор Національного
технічного університету України "КПІ" Міністерства освіти і науки України.
Провiдна установа: Інститут магнетизму НАН України та Мiнiстерства освiти i науки України,
відділ фізики тонких плівок.
Захист вiдбудеться 22 травня 2002 р. о 14 годинi на засiданнi
спецiалiзованої вченої ради Д26.168.02 Інституту металофiзики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України (03680, Київ-142, бул. академіка Вернадського, 36; тел. 444-10-05).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Інституту
металофiзики ім. Г. В. Курдюмова НАН України .
Автореферат розiсланий 10 квітня 2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
кандидат фіз.-мат. наук Т. Л. СІЗОВА
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню мікроструктури та механізмів росту високотемпературних надпровідних плівок та монокристалів.
Актуальнiсть теми. Термiн "високотемпературнi надпровiдники" (скорочено ВТНП) охоплює широкий клас сполук, серед яких окиснi багатоелементнi сполуки (включно з мiдь-кисневими, багатошаровими гратками) утримують першiсть у величині критичної температурi надпровiдного переходу. Поміж окисних сполук найбiльш вивченим у науковому й технологiчному планi є YBa2Cu3O7- (або в скороченому виглядi YBCO), де параметр визначає рівень дефiциту кисню в структурi. Разом зi сполукою Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO) YBCO становить клас ВТНП сполук, практичне використання яких вже є реальнiстю, перш за все у галузi мiкроелектронiки. Впровадження надпровiдникiв у таких розвинених країнах як Сполученi Штати Америки та Японiя здiйснюється за рахунок як державних коштiв, так i приватних інвестицій у обсязi десяткiв та сотень мільонів доларiв i є спрямованим у мiкроелектронiку та на поступову замiну старих електричних двигунів, лiнiй електропередач, на модернiзацiю швидкiсних залiзничних колiй, на побудову накопичувачiв енергiї, принципово нових конструкцiй електричних трансформаторiв та генераторiв, надзвичайно потужних магнітiв. Очiкується, що невдовзi (починаючи з 2005 року) комерційне застосування ВТНП у розвинених країнах збереже до 10 відсотків споживаної електричної енергiї на протязі п'яти років i при цьому запровадить докорiннi змiни в iнформацiйнiй технологiї за рахунок використання надвисоких частот [1].
Вивчення структури i властивостей ВТНП є актуальною науковою проблемою, без вирішення якої не можна переходити до широкого запровадження надпровiдникової технології. Відомо, що магнітні і транспортні властивості ВТНП обумовлені не тільки специфічністю їхньої мікроструктури, в якій мідно-кисневі площини (001) з металевими властивостями відокремлені значним прошарком ізолятора, але також присутністю великої кількості дефектів кристалічної будови. Фізична природа цього явища пов’язана з аномально малою величиною довжини когерентності та сильною взаємодією (пінінгом) вихорів Абрикосова з дефектами нанометрового розміру. До теперішнього часу найбільш докладно вивчено вплив високо-кутових границь зерен на надпровідні властивості ВТНП плівок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок