Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей / сторінка 11

Назва:
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
наук. пр. Луганськ: СНУ, 2002. С. 87.
10. Корнєєва А.М. Об’єктивні методи педагогічного контролю знань у кредитно-модульній системі // Міжнародні далівські читання: Зб. наук. пр. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004. С. 172174.
11. Ткаченко В.П., Корнеева А.Н. Заочная форма обучения должна стать дистанционной // Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні: Тез.доп. Міжнар.наук.конф. Київ-Судак, 2003. С.132–134.
12. Велигура А.В., Корнеева А.Н., Лехциер Л.Р., Макаренко М.Б., Ткаченко В.П. Программа обучения и контроля знаний студентов с использованием рейтинговой оценки //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005. № 5(87). – С. 32–36.
13. Ткаченко В.П., Макаренко М.Б., Корнеева А.Н. Активизация учебного процесса путем самостоятельного выбора учащимся уровня сложности тестового контроля знаний // The science: theory and practice // Materials of International scientifically-practical conference/ Pedagogical sciences.- Publishing House, Prague, 2005. Volume 17. С.4143.
14. Методичні рекомендації щодо впровадження методики формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії (для викладачів та студентів технічних навчальних закладів) / Корнєєва А.М. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. – 32 с.
Корнєєва А.М. Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії з використанням динамічних стереоскопічних моделей. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2006.
Дисертацію присвячено проблемі формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії. Проаналізовано стан теоретичного розроблення проблеми формування просторової уяви. Розроблено та введено поняття “динамічна стереоскопічна модель” (ДСМ), що представляє собою відеоролик з послідовних кадрів, що чергуються з різним ступенем стереоефекту як дидактичний засіб навчання нарисної геометрії. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику формування просторової уяви студентів-майбутніх інженерів з використанням динамічних стереоскопічних моделей. Експериментальні дослідження підтвердили ефективність розробленої методики. Доведено, що впровадження в процес навчання нарисної геометрії динамічних стереоскопічних моделей сприяє покращенню опанування навчального матеріалу майбутніми інженерами з цієї дисципліни та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів.
Ключові слова: професійні уміння, просторова уява, методика формування просторової уяви, навчально-пізнавальна діяльність, дидактичні засоби, стереоскопічні проекції, стереоадаптаційні відеоролики.
Korneeva A.N. The methodic of formation of the spatial imagination of students during training descriptive geometry with the use of dynamic three-dimensional models. – Manuscript.
The dissertation for scientific degree of the candidate of pedagogical sciences by specialty 13.00.02 theory and methodic of training (technical disciplines) Ukrainian engineering -pedagogical academy, Kharkov, 2006.
The dissertation is devoted to a problem of formation of spatial imagination of the students during the training of descriptive geometry. The condition of theoretical development of the problem of formation of spatial imagination has been analyzed. The dynamic three-dimensional model (TDM) that represent a videoroller from the consecutive seanences which alternate with a different degree of a stereo effect have been developed and analyzed as a didactic means of training of descriptive geometry. Technique of formation of spatial imagination of the students of the future engineers with the use of dynamic three-dimensional models has been theoretically proved and worked out. The experimental researches have confirmed the efficiency of the developed technique.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок