Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей

Загрузка...

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей / сторінка 5

Назва:
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
У статті [8] – розкрито закономірності підвищення мотивації до навчання через інформаційні технології. У статті [11] – запропоновані шляхи покращення опанування матеріалу графічних дисциплін за рахунок мобілізації зорової, просторової та асоціативної видів пам’яті, підвищення точності зображень при дистанційній формі навчання. У статті [12] – розроблено елементи навчальної оболонки тестового контролю знань студентів. У статті [13] – запропоновано новий метод тестового контролю знань з графічних дисциплін.
Вірогідність та аргументація результатів дослідження забезпечуються побудовою роботи на основі сучасних досягнень психології та дидактики; використанням методів, адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням дослідження; дослідно-експериментальною перевіркою висунутої гіпотези, результатами кількісного й якісного аналізу даних експерименту.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались, обговорювались та дістали позитивної оцінки на VІІ-ХІ Міжнародних науково-практичних конференціях “Університет і регіон” (СНУ ім. В.Даля, Луганськ, 2002-2006 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні” (МАУП, Судак, 2003 р.); ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції “Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання” (УІПА, Харків, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика” (УІПА, Алупка, 2005 р.); науковому семінарі Міжнародної виставки “Сучасна освіта України-2006” (МОН, Київ, 2006 р.); ІІІ Міжнародній конференції “Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика” (СНУ ім. В.Даля, Луганськ, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми технічної творчості” (УІПА, Артемівськ, 2006 р.); науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, засіданнях кафедри нарисної геометрії та графіки та на засіданнях методичної ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (2001-2006 рр.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 14 наукових працях (із них 4 одноосібні), 7 з них – наукові статті у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 статті у збірниках наукових праць, 3 тези доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та регіональних наукових конференцій, 1 методичні рекомендації.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел (269 найменувань, 20 з яких іноземною мовою) та 8 додатків на 68 сторінках. Повний обсяг дисертації викладено на 276 сторінках, основний текст – на 166 сторінках. Робота містить 17 таблиць на 13 сторінках і 47 рисунків на 26 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність виконаного дослідження, сформульовано проблему, визначено мету, об’єкт, предмет, гіпотезу та завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, відображено апробацію та впровадження результатів дослідження, визначено особистий внесок здобувача в опубліковані наукові праці.
У першому розділі – “Теоретичні засади навчання нарисної геометрії майбутніх інженерів” – на основі аналізу психолого-педагогічної літератури вивчено проблеми навчання студентів курсу “Нарисна геометрія”; визначено роль просторової уяви у процесі підготовки бакалаврів інженерних напрямів; розкрито педагогічну проблему формування просторової уяви у процесі навчання нарисної геометрії; проведено аналіз існуючих методик навчання нарисної геометрії на основі формування просторової уяви.
Аналіз науково-педагогічної та спеціальної літератури дозволив встановити, що просторова уява має особливе значення для навчання майбутнього інженера нарисної геометрії як засіб читання креслеників і схематичних умовних позначень (Н.Бескін, Ю.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ СтудентІв У ПРОЦЕСІ навчаннЯ НАРИСНОЇ геометрІЇ з ВИКОРИСТАННЯМ динамічних СТЕРЕОСКОПІЧНих моделей

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок