Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,99 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЛИЧ Галина Володимирівна
УДК: 331.5
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Науково-дослідному економічному інституті.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор,
Бондар Інтерна Касянівна
Науково-дослідний економічний інститут, завідувач
відділу соціальної політики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Заяць Тетяна Анатоліївна
Рада з вивчення продуктивних сил України НАН
України (м. Київ), завідувач відділу дослідження
відтворення людського капіталу і розселення;
кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник
Ярошенко Ганна Василівна
НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці
та соціальної політики України і НАН України
(м. Київ), учений секретар.

Захист відбудеться 29 листопада 2007 р. о 14.00 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ) за адресою: 01601, МПС, Київ - 103, бульвар Дружби народів 28, 5-й поверх, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці НДЕІ за адресою: 01601, МПС, Київ - 103, бульвар Дружби народів 28, 1-й поверх.
Автореферат розісланий 26 жовтня 2007 р.
Учений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук Рудченко О.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Головне багатство суспільства – людський капітал з його індивідуальними цінностями, знаннями, відповідною кваліфікацією та надбаннями, є основою забезпечення розширеного відтворення благ та послуг, розвитку сучасного ринку праці та найбільш важливою умовою становлення ринкової економіки в Україні. Сучасний стан відтворення людського капіталу засвідчує наявність тут великої кількості проблем, зокрема, стосовно його формування та ефективного використання. Це потребує розробки та впровадження ринкової моделі розширеного відтворення високопродуктивної, конкурентоспроможної, високооплачуваної робочої сили. Тому системне дослідження процесу формування і ефективного використання людського капіталу держави сьогодні набуває пріоритетного значення в реформуванні вітчизняної економіки та забезпеченні її стабільного розвитку.
Проблеми людського розвитку, генезису ринку праці постійно знаходяться в полі зору наукової спільноти як за кордоном, так і вітчизняних вчених. Серед зарубіжних науковців слід виділити таких, як Г. Беккер, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Мілль, Дж. Хекмен, Т. Шульц, інші. Суттєві надбання в дослідженні цих проблем мають такі вітчизняні вчені, як А. Базилюк, Д. Богиня, І. Бондар, О. Грішнова, Т. Заяць, С. Злупко, М. Карлін, А. Колот, Ю. Краснов, Е. Лібанова, О. Рудченко, А. Чухно, Г. Ярошенко та інші.
Проте, відзначаючи безсумнівну цінність та значимість проведених наукових досліджень, в даний час зростає потреба у більш системній та комплексній розробці даної проблематики, оскільки відбувається процес становлення економіки знань, де першочергову роль відіграють якісні параметри людського капіталу, ефективність його використання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з планами науково-дослідних робіт НДЕІ та Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Зокрема, в НДЕІ автор приймала участь у виконанні тем: “Наукові підходи до розробки моделі визначення оптимальної величини державного соціального стандарту мінімальної годинної заробітної плати у післякризовий період економіки” (№ держреєстрації 0104U008412, 2004 р.); “Розробка пропозицій щодо подолання демографічної кризи з переліком заходів на середньостроковий період та оцінкою вартості обумовленими ними щорічних бюджетних видатків” (№ держреєстрації 0106U007896, 2006 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок