Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ДИНАМІКА ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ НА ДІЛЯНЦІ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ДНІСТРА

Загрузка...

ДИНАМІКА ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ НА ДІЛЯНЦІ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ДНІСТРА / сторінка 2

Назва:
ДИНАМІКА ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ НА ДІЛЯНЦІ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ДНІСТРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,19 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
При цьому:
-
обгрунтовано методику досліджень полів швидкості і мутності в широкому діапазоні частот;
-
уперше виявлені коливання швидкості і мутності з періодами від 20-30 с до 7-8 діб і встановлені їх причини;
-
встановлені закономірності і надано кількісну оцінку впливу русловиправних споруд і руслових кар'єрів на кінематичну структуру потоку;
-
виконано кількісну і якісну оцінку особливостей транспорту змулених і донних наносів на ділянках річки з русловиправними спорудами і русловими кар'єрами;
-
встановлено, що в меженний період кар'єрні виїмки є джерелами вторинного забруднення річки;
-
виявлені закономірності зміни гідрохімічного режиму на ділянках середнього й нижнього Дністра при наявності інженерних споруд;
-
виявлені закономірності винесення хімічних елементів з мулу в річкову воду на ділянці річки в районі Одеського водозабору.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропоновано методику дослідження полів швидкості та мутності і розроблено рекомендації щодо відбору проб змулених наносів у два строки (8 та 20 годин). На основі експериментальних досліджень встановлено, що видобуток піщано-гравійних сумішей (ПГС), а також будівництво русловиправних споруд спричиняють серйозні негативні наслідки, головними з яких є дефіцит наносів нижче кар'єрних розробок, порушення кінематичної структури потоку. Певним чином це позначається на якості води. Отримані результати можуть бути використані в науково-виробничих підрозділах Держводгоспу України, Мінекоресурсів України (департамент Гідрометслужби і моніторингу навколишнього середовища).
Особистий внесок здобувача. Автор брав участь у всіх експедиційних дослідженнях, матеріали яких використані в роботі, а саме: при плануванні і проведенні натурних експериментів, обробці і узагальненні наукових матеріалів. Результати цієї роботи опубліковано в співавторстві з науковим керівником, а також з колегами по кафедрі гідрології суші ОГМІ. Автору в цих роботах особисто належить огляд і аналіз матеріалів по стоку змулених і донних відкладень, обробка, розрахунок, розробка розрахункових залежностей щодо гранулометричного складу донних і змулених наносів, отримання і обробка даних по низькочастотних коливаннях полів швидкості і мутності, аналіз гідрохімічних матеріалів.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались на IV науковій конференції “Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях” (МДУ ім.М.В.Ломоносова, 1987), на конференціях молодих вчених та спеціалістів (Державний гідрологічний інститут, Ленінград, 1985, 1988), на III науковій конференції “Динамика и термика рек, водохранилищ и окраинных морей” (Інститут водних проблем АН СРСР, 1989), науковій конференції по підсумках НДР ОГМІ (1995), на міжнародному науково-практичному семінарі “Эколого-экономические проблемы Днестра” (Одеса, 1997).
Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані у 3 статтях наукових видань, рекомендованих ВАК України, 2 доповідях, 7 тезах доповідей та 7 депонованих працях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел, двох додатків. Загальний обсяг роботи міститься на 203 сторінках машинописного тексту, враховуючи 59 рисунків, 11 таблиць, 2 додатки на 9 сторінках, список використаних джерел, до якого входить 138 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується актуальність, наукова новизна, практична значущість дисертаційної роботи, формулюється мета і задачі дослідження, викладаються основні положення і результати, що виносяться на захист.
У першому розділі дається гідрологічна характеристика середнього і нижнього Дністра, яка включає загальні відомості по досліджуваному району, гідрологічну вивченість. Детально розглянуто питання водного режиму, твердого стоку, руслових процесів, гідрохімічного режиму.
Досліджено циклічність в рядах річного стоку, максимального стоку весняної повені і дощових паводків, мінімального стоку і річного стоку наносів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ДИНАМІКА ГІДРОЛОГІЧНОГО І ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ НА ДІЛЯНЦІ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ДНІСТРА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок