Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,37 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ПАСТРИК Тетяна Володимирівна
УДК 159.923.9:81’246.2
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ
У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті “Острозька академія”, кафедра психолого-педагогічних дисциплін, м. Острог.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент
Засєкіна Лариса Володимирівна,
Волинський державний університет імені Лесі Українки МОН України, кафедра загальної та соціальної психології
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, доцент
Щербан Тетяна Дмитрівна,
Мукачівський технологічний інститут МОН України,
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін;
кандидат психологічних наук, професор
Гладушина Раїса Михайлівна,
Луганський державний інститут культури і мистецтв МОН України, завідувач кафедри перекладознавства і психолінгвістики
Провідна установа: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ, лабораторія когнітивної психології
Захист відбудеться “24” квітня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
Автореферат розісланий “23 березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Белей М.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У добу становлення та розвитку українського суспільства, поширення міжкультурної взаємодії у світовому просторі, прагнення України приєднатись до європейського співтовариства професія перекладача набуває дедалі більшої значущості. Попри пильний інтерес до процесу вивчення іноземної мови, технологія підготовки перекладачів, зокрема в контексті визначення психологічних основ формування їх компетентності, протягом тривалого часу залишалась поза увагою дослідників.
Нині відкриття спеціальностей із підготовки фахівців з перекладу потребує розроблення та конструювання технології для їх професійної освіти. Аналіз наукової літератури свідчить про той факт, що організація навчального процесу, спрямованого на оволодіння знаннями з іноземної мови, супроводжується багатьма проблемами: невміння студентів приймати самостійні рішення, нездатність висловлювати незалежні судження в різноманітних перекладацьких ситуаціях, а також низький рівень умінь у прогнозуванні можливих варіантів взаємодії з автором та одержувачем тексту повідомлення.
Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що загальноприйнята в науковому обігу трикомпонентна модель комунікативної компетентності (мовна, дискурсивна, соціокультурна) фахівця іноземної мови неадекватно відображає специфіку перекладацького процесу. У контексті перекладу особливої ваги набуває продуктивний білінгвізм, природа якого зумовлена поетапною реалізацією мовленнєво-мисленнєвої діяльності індивіда, що має спільні механізми як у використанні рідної, так і іноземної мови.
Поетапний перебіг мовленнєво-мисленнєвої діяльності тривалий час знаходився та знаходиться нині у полі зору багатьох дослідників – Л.С.Виготського, Р.В.Гладушиної, Л.В.Засєкіної, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, О.О.Леонтьєва, С.Д.Максименка, Е.Л.Носенко, І.Д.Пасічника, Т.О.Піроженко, Н.В.Чепелєвої, Т.Д.Щербан та ін. Водночас, особливості перебігу цієї діяльності у контексті перекладу та формування продуктивного білінгвізму не отримали достатнього висвітлення у психолого-педагогічній літературі.
Таким чином, незважаючи на певні досягнення в розробці психологічних технологій навчання іноземної мови, переклад як специфічний вид мовленнєво-мисленнєвої діяльності, що базується на продуктивному білінгвізмі, не був предметом спеціального психологічного вивчення й не включав цілісного теоретико-методологічного обґрунтування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок