Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ СУЧАСНОСТІ

БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ СУЧАСНОСТІ

Назва:
БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ СУЧАСНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,75 KB
Завантажень:
57
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Актуальність теми дослідження визначається тенденціями інтонаційн
ого розвитку музичного мистецтва ХХ — ХХІ ст


Одеська державна музична академія
імені А. В. Нежданової
МОРОЗЕВИЧ Ніна Василівна
УДК 787.79
БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО
ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ
СУЧАСНОСТІ
17.00.03 — Музичне мистецтво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Одеса – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії музики та музичної етнографії
Одеської державної музичної академії імені. А.В.Нежданової
Міністерства культури і мистецтв України.
Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор
МАРКОВА Олена Миколаївна,
завідуюча кафедрою культурології та
сучасної музики Одеської державної
музичної академії імені А.В.Нежданової
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, в.о.професора
ШИП Сергій Васильович,
Одеська державна музична академія
імені А.В.Нежданової,
кафедра теорії музики та композиції
кандидат мистецтвознавства, доцент
КОТЛЯРЕВСЬКА Олена Іванівна,
Національна музична академія
України ім. П.І.Чайковського,
кафедра композиції

Провідна установа: Харківський державний інститут мистецтв
ім. І. П. Котляревського, кафедра народних інструментів
Захист відбудеться “21” листопада 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.857.07 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства в Одеській державній музичній академії імені А.В.Нежданової за адресою: 65020, Одеса, вул. Новосельського, 63, мала зала.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської державної музичної академії імені А.В.Нежданової.
Автореферат розісланий “21жовтня 2003 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат мистецтвознавства, в.о.професора Н.С.Довгаленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми дослідження визначається тенденціями інто-на-ційного розвитку музичного мистецтва ХХ - початку ХХІ ст. в ося-ган-ні нової вокальності, яка поєднує оперний та по-за-оперний вокал, втілює надбання інструменталізму та тембральне багатство мовлення. Бандурний спів співвідносить фольклорні, цер-ковні, професійні та художньо-самодостатні компоненти, охоплюючи знач-ний обсяг стильових та жанрово-видових переплетінь в художньо-музичному вираженні. У ХХ сто-літті на одне з провідних місць інструментального оздоблення музичного бут-тя виходять інструменти щипково-струнного типу, – а серед них і ук-ра-їнська бан-дура. Делікатне, барвисте звучання цього інструмента ви-ді-ля-ється в сучасному розгалуженні музичного “екзотизму” на користь втілення сим-во-ліки національ-ної традиції в художній сфері. Самий факт академізації та--кого роду мистецтва значною мірою пов’язаний із засадами мислення в річищі полістилістики про--фесійної музики початку ХХІ століття й тенденціями зближення по-пу-лярної-“легкої” та фахової-серйозної сфер.
Природний вокально-інструментальний синкретизм бандурного мис-тецтва закладений генетично та усвідомлений у сьогоденні бан-дур-ного виконавства. Цей синкретизм складає неповторну якість та ак-туа-лі-зо-вану перспективу розвитку бандурної творчості як надбання нового ін-стру-ментального мислення, яке минає вокальність в мелодизмі, під-порядковуючи останню оригінальному гетерофонному сполученню вказаних якостей традиційної та атрадиційної інструментальності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-сертаційне дослідження погоджене з плановою науково-дос-лід-ниць-кою тематикою центру музичної культурології кафедри історії музики і му-зичної етнографії Одеської державної музичної академії ім. А.В.Неж-да-нової (тема № ). Робота виконувалася в рамках наукової тематики ка-федр народних інструментів та історії музики і музичної етнографії Одесь-кої державної музичної академії ім. А.В.Нежданової. Тема дисер-та-ції затверджена на засіданні Вченої ради Одеської дер--жавної музичної ака-демії ім. А.В.Нежданової (протокол № від 28.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ СУЧАСНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок