Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

Назва:
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,03 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІї ім. Г.С.СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОї АКАДЕМІї НАУК УКРАїНИ
НЕДАВНЯ Ольга Володимирівна
УДК 21.15.61
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
спеціальність 09.00.11. - релігієзнавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
КИїВ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі проблем релігійних процесів в Україні Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Яроцький Петро Лаврентійович (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, завідуючий відділом проблем релігійних
процесів в Україні)
Офіційні опоненти - доктор філософських наук, в.о.професора Кралюк Петро Михайлович (Волинський державний університет ім. Лесі Українки, в.о. професора кафедри культурології),
- кандидат філософських наук, доцент
Здіорук Сергій Іванович (Національний Інститут стратегічних досліджень Ради
Національної безпеки і оборони України,
завідуючий відділом політичних і гуманітарних
досліджень)
Провідна установа - Львівський державний університет ім.І.Франка, кафедра теорії та історії культури, м.Львів
Захист відбудеться “29” червня 1999 року о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (252001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (252001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
Автореферат розісланий “27” травня 1999 року
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук Надтока Г.М.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Феномен українського греко-католи---цизму до цього часу викликає суперечливі оцінки як церковних, так і світських дослідників. В центрі дискусій постає проблема адекватності Берестейського шляху національним церковно-релігійним традиціям укра---їнців, а на переферії уваги - міра відповідності цих традицій засадо---вим рисам української духовності та природним пріоритетам їх культур---ного спілкування, причини неоднозначної духовної самоідентифікації ук---раїнців між християнським Сходом і Заходом.
Проте, як на сьогодні, особливої актуальності набуває дослідження українського греко-католицизму в контексті проблеми визначення україн---цями свого належного місця в їх складному культурно-цивілізаційному оточенні, зокрема, між східно- та західнохристиянськими спільнотами. Дослідження феномену українського греко-католицизму, починаючи від пе---редумов здійсненого в 1596 році вибору, підводить до виявлення потен---ційних можливостей історично-культурних орієнтацій українців та втра---чених шансів у духовному й церковному, національному й державному пос---тупі України в перших її християнських століттях. Це, в свою чергу, спонукає до оцінки різних напрямків еволюції релігійної й духовної са---моідентифікації українців у довколишньому світі з огляду на їх відпо---відність стратегічним націодержавним інтересам українського народу. Отже, аналіз проблем становлення й розвитку українського греко-католи---цизму стає основою історіософської релігієзнавчої рефлексії над недо---вершеним духовним вибором українців між Сходом і Заходом.
Вже саме ретроспективне дослідження з означеної теми має самодос---татню наукову і практичну цінність. Однак, йдеться про вивчення істо---ричного й сучасного досвіду самовизначення греко-католиків між христи---янським Сходом і Заходом, що має актуальне значення для всього українського народу в сучасних умовах його повернення в європейську християнську цивілізацію.
Стан наукової розробки проблеми. У вітчизняному та зарубіжному релігієзнавстві не бракує досліджень українського греко-католицизму, однак досі вони не ставали основою відвертого й послідовного аналізу проблеми визначення українцями своєї ідентичності між християнським Сходом і Заходом - спільнотами різних духовних традицій, різних ідео---логічних, політичних, соціально-економічних систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАїНЦІВ МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок