Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Назва:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,23 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
МАМРОШ Тетяна Віталіївна
УДК: 338.9
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському комерційному інституті
Науковий
керівник | кандидат економічних наук, доцент
Мартинюк Василь Федорович
Тернопільський комерційний інститут
(м. Тернопіль), ректор
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Денисенко Микола Павлович
Київський національний університет технологій
та дизайну МОН України (м. Київ),
професор кафедри економіки, обліку і аудиту
кандидат економічних наук
Шкільняк Михайло Михайлович
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області ( м. Тернопіль),
начальник
Захист відбудеться "12" червня 2008 року о 1600 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д .801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного економічного інституту за адресою: 01103, м.Київ-103, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці НДЕІ за адресою: 01103, м.Київ-103, бульвар Дружби народів, 28, 1-й поверх.
Автореферат розісланий "7" травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук О.Ю. Рудченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Формування в Україні ринкової соціально орієнтованої економіки, забезпечення її конкурентоспроможності та на цій основі інтеграція у світовий економічний простір можливі лише за умови реформування відносин власності. Цей процес в усіх країнах з трансформаційною економікою проходить досить складно та конфліктно, оскільки зачіпає функції та методи управління держави, а також майнові інтереси широких верств населення і владних еліт.
Проблеми реформування відносин власності в трансформаційній економіці достатньо широко розглядаються науковцями як у світі, так і в Україні. Зокрема, теоретичні та практичні питання процесів реформування відносин власності висвітлені в працях таких відомих науковців, як Афанасьєва, О. Богомолова, М. Петракова, Дж. Сакса, Дж. Е. Стігліця, Е. Торкановського, Р. Фрідмана та інших. Серед вітчизняних науковців слід виділити дослідження В. Беседіна, І. Бондар, О. Бондаря, А. Гальчинського, В. Гейця, С. Давимуки, М. Денисенка, О. Денисюка, О. Длугопольського, В. Ларцева, С. Лєдомської, І. Лукінова, О. Мендрула, С. Мочерного, О. Пасхавера, А. Покритана, О.Процків, О. Рудченка, М. Чечетова, В. Чижової, М. Чумаченка, М. Шкільняка, М. Якубовського та інших.
Водночас аналіз свідчить про необхідність посилення уваги, з одного боку, до забезпечення комплексності при розгляді та державного регулювання різних аспектів процесу реформування відносин власності, включаючи поряд з роздержавленням та приватизацією також упорядкування відносин у межах суспільного сектору економіки та націоналізацію з урахуванням інтересів суб’єктів зазначених відносин, а з іншого – до посилення регіональних аспектів (особливо щодо соціальної сфери) удосконалення цього важливого напряму економічної політики, оскільки саме на рівні окремих територіальних угруповань реалізується комплекс суспільних інтересів в цій сфері. Ці міркування зумовили вибір напряму дослідження, його предмет та об’єкт, мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження пов’язане з планом НДР Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ), зокрема з темою “Науково-методичні засади державного регулювання економіки з врахуванням суспільних інтересів” (2006р., № держреєстрації 0106U009049). Особистий внесок здобувача полягає у розробці методичних питань щодо забезпечення балансу інтересів при здійсненні процесів реформування відносин власності на регіональному рівні.
Мета і задачі дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок