Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр.

Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр.

Назва:
Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,85 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
Інститут народознавства
Жилюк Вікторія Миколаївна
УДК 94(477)„1941/1955”
Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр.
Спеціальність: 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Сергійчук Володимир Іванович,
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка,
професор кафедри давньої і нової історії.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кондратюк Костянтин Костянтинович,
Львівський національний університет ім. І.Франка,
завідувач кафедри новітньої історії України;
кандидат історичних наук, професор
Кучерепа Микола Михайлович,
Волинський національний університет ім. Лесі Українки,
професор кафедри новітньої історії України.
Захист відбудеться “17” червня 2008 року о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Автореферат розіслано “16” травня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізований вченої ради
кандидат історичних наук Середа О.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження зумовлена об’єктивною необхідністю вивчення феномену українського національно-визвольного руху середини ХХ ст., що продиктовано логікою розвитку сучасної історичної науки.
Історичний досвід етнополітичної мобілізації українців у боротьбі за свою незалежність є свідченням державотворчого потенціалу української нації та прикладом спроможності українців обстоювати національні інтереси в умовах доволі складних і несприятливих для них внутрішньо та зовнішньополітичних процесів.
Всебічне осмислення цього досвіду важливе з точки зору сучасних реалій, оскільки принаймні теоретично поглиблює зміст національного (базового) компоненту державного розвитку України. Суспільна значимість ціннісного засвоєння минулого незаперечна також з огляду на те, що наукове висвітлення діяльності націоналістів в період Другої світової війни та повоєнні роки сприятиме подоланню негативного стереотипного уявлення про ОУН і УПА серед частини українського соціуму.
Досліджувана проблема становить значний науковий інтерес. Хоча діяльність ОУН і УПА впродовж останнього півтора десятиріччя стала об’єктом уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, однак ступінь розроблення теми залишається недостатнім. Зосередженість на західноукраїнському регіоні та проблемний характер більшості досліджень не дають можливості чітко визначити роль і місце боротьби українських націоналістів у всеукраїнському контексті. У зв’язку з цим зростає потреба в наукових краєзнавчих роботах локального (мікро) рівня в межах всіх регіонів України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми дослідження «Всесвітня історія в контексті сучасної цивілізації», що здійснюється кафедрою всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету. Тема дисертації затверджена кафедрою всесвітньої історії та вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 2 від 29 вересня 2006 р.). Особистим внеском здобувача у реалізації досліджуваної теми є вивчення різних аспектів національно-визвольних рухів середини ХХ ст.
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в здійсненні аналізу регіональних особливостей українського національно-визвольного руху на Житомирщині впродовж 1941–1955 рр.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
– вивчити діяльність похідних груп ОУН на Житомирщині у перші місяці німецько-радянської війни, визначити їхню роль у розбудові відновленої української державності;
– дослідити аспекти боротьби оунівського підпілля проти нацистського окупаційного режиму, показати процес формування організаційної мережі ОУН в краю;
– простежити рух рейдуючих частин УПА в Житомирській області, висвітлити їх агітаційно-пропагандистські та збройні акції проти окупантів;
– проаналізувати тактичні дії ОУН і УПА в процесі переходу від антифашистського до антибільшовицького фронту боротьби;
– визначити форми і методи антикомуністичного руху опору у повоєнні роки;
– виявити специфіку відносин між націоналістичним підпіллям і населенням;
Об’єктом наукового дослідження є український національно-визвольний рух на Житомирщині в період німецько-радянської війни та повоєнні роки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок