Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

Назва:
РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,69 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОЗДНЯКОВА Анастасія Юріївна
УДК 519.8
РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико - математичних наук
Дніпропетровськ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Перепелиця Віталій Опанасович, Запорізький державний університет, завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Донець Георгій Панасович, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, завідувач відділом економічної кібернетики;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Бурдюк Володимир Якович, Дніпропетровський національний університет, кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики, доцент.
Провідна установа
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, відділ математичного моделювання і оптимального проектування, м. Харків.
Захист відбудеться “ 02 ” листопада 2001 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, просп. К.Маркса, 35, корп.3, ауд.25.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.
Автореферат розісланий “ 29 ” вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Турчина В. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У нинішній час спостерігається підвищений інтерес до складних дискретних систем, більшість з яких є нелінійними. Для їх адекватного опису потрібні нові, порівняно з добре розвинутими методами лінійного аналізу, методи моделювання. У дисертаційній роботі їх розробка та дослідження проводились за трьома напрямками.
По-перше, узагальнення математичної моделі задачі інвестора з урахуванням дисконтування, що призвело до перетворення її на нелінійну, суттєво змінило властивості цієї задачі і викликало необхідність розробки нових методів та надало можливість використовувати нову математичну модель у реальних економічних умовах.
По-друге, важливою науковою проблемою є розробка адекватного універсального підходу до розв’язання багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації, який спирається на методи математичної візуалізації та методи нелінійної динаміки. Також принциповим із точки зору теоретичного дослідження та практичного вживання є розробка в дисертаційному дослідженні комбінованого підходу до аналізу часових рядів, який поєднує класичні статистичні методи з методами нового наукового напряму – теорії динамічного хаосу.
По-третє, аналіз нових базових моделей нелінійної динаміки (динамічних систем із джокером та фрактальних графів), які удосконалюють математичне моделювання, має теоретичну та практичну цінність.
Отже, обрана тема, у межах якої проведено аналіз та модифікацію деяких математичних моделей дискретних нелінійних систем та розвинуто методи їх математичного моделювання в умовах неповних даних (на базі часового ряду), є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в рамках держбюджетних тем “Дослідження екстремальних задач в умовах невизначеності та розробка методів їх розв’язання” (№ ДР 0197У012777) та "Математичне моделювання, розробка методів багатокритеріального оцінювання для задач підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, розробка програмного забезпечення для візуалізації методів прийняття рішень, застосування методів теорії катастроф, детермінованого хаосу та фрактальної геометрії" (№ ДР 0100У001723).
Мета і задачі дослідження полягають у виконанні таких розробок: аналіз та модифікація математичної моделі задачі інвестора для випадку довгострокового інвестиційного процесу; розвиток адекватного універсального підходу до розв’язання багатокритеріальних задач дискретної оптимізації; розробка комбінованого підходу до аналізу часових рядів (математичне моделювання дискретних нелінійних динамічних систем в умовах неповних даних); розв’язання задачі тестування динамічних систем на присутність джокера; одержання оцінок числових характеристик повних передфрактальних та фрактальних графів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗВИТОК ДЕЯКИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок