Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)

ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)

Назва:
ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
УДК 94 (477) 334.757
ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Коцур Віктор Петрович,
завідувач кафедри історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Пиріг Олександра Андріївна,
професор кафедри філософських та соціальних наук
Київського національного торгово-економічного
університету
кандидат історичних наук, доцент
Петасюк Олена Іванівна,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії України 20-30-х років ХХ ст.
Захист відбудеться “19” квітня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий ”19” березня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури ( 31 с., 380 позицій ), додатків (9 документів на 10 с.,). Загальний обсяг роботи – 234 с.
Вступ. Актуальність теми дослідження визначається об’єктивною потребою відтворення історичної долі промислових трестів України, їх значення та ролі в період нової економічної політики.
Нова економічна політика (НЕП) відіграла вирішальну роль у виході народного господарства України з розрухи, викликаної першою світовою та громадянською війнами, політикою “воєнного комунізму”. Реформування системи управління промисловістю було одним з визначальних елементів у зміні економічного курсу. В період НЕПу трест став головною формою організації державної промисловості, тому його виробнича діяльність визначала розвиток промисловості зокрема, всього народного господарства вцілому. Без висвітлення процесу трестування неможливо дослідити загальну картину становлення та розвитку системи управління промисловим виробництвом.
Актуальність дослідження також посилюється відсутністю комплексного дослідження промислових трестів України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.). Незважаючи на відносно значну історіографічну традицію воно зберігає свою наукову актуальність з огляду на необхідність переосмислення та належного обгрунтування цього одного з наріжних факторів реорганізації промисловості.
Таким чином, незавершеність дослідження багатьох проблем промислових об’єднань зумовили вибір теми, покликаної розширити та поглибити вивчення історії України 1920 - 30-х років.
Протиріччя й складність сьогоднішнього етапу економічних перетворень в Україні також змушує звернутися до історичного досвіду економічних реформ 1920-х років. При всій несхожості політичної ситуації, конкретно-історичних умов і їх соціально-економічного змісту період нової економічної політики співзвучний сучасності.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася згідно з науковою тематикою кафедри історії та культури України історичного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди “Соціально-політичні процеси на Україні: ІХ-ХХ століття.”
Об’єктом дослідження є промислові трести України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОМИСЛОВІ ТРЕСТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок