Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Загрузка...

СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ / сторінка 2

Назва:
СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,17 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Для сучасної синтаксичної науки надзвичайно важливим постає з’ясування сутності понять однорідності, ряду й сурядності, їх дефініції, умотивованостінеумотивованості синонімічного їх використання, встановлення ємності цих понять та визначення їх корелятивності некорелятивності, простеження закономірностей вияву їх компонентів на формально-граматичному, семантико-синтаксичному та комунікативному рівнях. Водночас актуальним залишається питання статусу речень із кількома підметами та присудками, простеження сутнісних характеристик цих утворень у формально-граматичному, семантико-синтаксичному та комунікативному аспектах, встановлення регулярних нерегулярних моделей їх репрезентації в сучасній українській літературно-нормативній практиці.
Метою дисертації постає встановлення структурно-семантичних типів однорідності, їх співвідношення із сурядними компонентами та елементами ряду, визначення статусу різнофункціональних компонентів ряду та з’ясування їх синтаксичної природи й правомірності розгляду таких компонентів у межах граматичної однорідності.
Для реалізації цієї мети в роботі поставлені такі завдання: 1) з’ясувати статус категорій сурядності й однорідності в системі синтаксичних категорій; 2) визначити характер категорій сурядності й однорідності; 3) уточнити критерії релевантності відповідних зовнішніх ознак граматичної однорідності; 4) з’ясувати співвідношення неспіввідношення понять “ряду”, ”однорідності” й “сурядності”; 5) встановити закономірності функціонування ряду різнофункціональних членів у складі предикативної одиниці; 6) простежити функції форм сурядного зв’язку та їх співвідношення із семантико-граматичними різновидами однорідності; 7) виявити типи семантичних відношень у структурі ряду, сурядних елементів та однорідних членів речення.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в детальному простеженні специфіки кореляції ряду з однорідністю та сурядністю; в роботі зроблено спробу визначення релевантних і постійних ознак однорідності членів речення, враховуючи нове й традиційне у вченні про другорядні члени загалом та про однорідні члени зокрема, визначено статус різнофункціональних компонентів сурядного ряду; з’ясовано особливості структури категорії сурядності в плані її співвідношення з однорідністю та закономірностями витворення ряду; виявлено специфіку її взаємодії з іншими синтаксичними категоріями та розглянуто корелятивність некорелятивність її компонентів з елементами категорії однорідності та компонентами ряду.
Методологічною основою дослідження постає діалектичний підхід до мови як до цілісної та взаємозумовленої системи, що перебуває в постійній динаміці, розуміння мови як суспільного явища.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов і розкриває один з аспектів проблеми “Лінеарна структура українського речення й функціонально-комунікативні процеси в українській граматиці” (реєстр 01    ), її проблематика погоджена з Науковою координаційною радою “Українська мова” Інституту української мови НАН України (протокол № 6 від “29” листопада 2001 року).
Методика дослідження. Відповідно до поставленої мети та зумовлених останньою завдань були застосовані методи безпосереднього спостереження, лінгвістичного опису й зіставлення. Задля виявлення специфіки досліджуваних конструкцій використовувались методи лінгвістичного експерименту та синтаксичного моделювання, трансформації, субституції, принагідно застосовувався метод компонентного аналізу.
Матеріалом для дисертаційного дослідження стали різноманітні тексти художнього, публіцистичного та офіційно-ділового стилів, тексти науково-популярної літератури, тексти різноманітних творів усної народної творчості (загальна картотека складає 4500 одиниць).
Теоретичне значення роботи полягає в подальшому опрацюванні теорії синтаксичних категорій української мови, встановленні особливостей їх системно-структурних зв’язків та закономірностей вияву категорійної семантики на різних ієрархічних рівнях мови, виявленні співвідношення неспіввідношення понять ряду, однорідності й сурядності на рівні простого ускладненого речення, простеженні корелятивності однорідності із семантичною та формальною неелементарністю українського простого речення.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СТАТУС, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ РЯДУ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок