Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

Назва:
РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,01 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Тернопільська державна медична академіяТернопільська державна медична академія
ім. І.Я.Горбачевськогоім. І.Я.Горбачевського
Хмара Тетяна ВолодимирівнаХмара Тетяна Володимирівна
УДК 611.451.013УДК 611.451.013
РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ
ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ
ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
14.03.01 - нормальна анатомія14.03.01 - нормальна анатомія
А в т о р е ф е р а т А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступенядисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних науккандидата медичних наук-
Тернопіль - 1999Тернопіль - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Буковинській державній медичній ака-де-мії МОЗ України, м. Чернівці.
Науковий керівник:
Заслужений діяч науки і техніки Укра-їни, доктор медичних наук, професор Круцяк Володимир Миколайович,
завідувач кафедри анатомії людини Буковин-сь-кої державної медичної академії
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Головацький Андрій Степанович, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та гістології медичного факультету Ужгородського державного університету
доктор медичних наук, професор Шутка Богдан Васильович, завідувач кафедри анатомії людини Івано-Франківської дер-жав-ної медичної академії
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра топографічної анатомії і оперативної хірургії
 
Захист відбудеться “_23_” __квітня_ 1999 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58. 601. 01 при Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горба-чевського (282001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Терно-пі-ль-сь-кої державної медичної академії ім. І.Я.Горбачев-сь-кого (м. Тер--нопіль, вул. Руська, 12).
Автореферат розісланий “22” березня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор Кіт О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Складна та різноманітна функція, морфо-логічна своєрід-ність надниркових залоз визначають широке зацікавлення науковців як до вивчення процесів розви-тку органа, так і його топографо-анатомічних взаємо-відно-шень. Це пояснюється ще й тим, що в органі об'єднані дві різ-ні за походженням заклад-ки: інтерреналова та адреналова, а також варіантністю кровопо-ста-чання наднир-кових залоз.
В літературі є велика кількість публікацій, присвячених вивченню розвит-ку та становлення топографії надниркових залоз (А.А.Артишевский, 1964-1986; D.A.Gaillard, A.V.Lallemand, H.H.Moirot, 1990; Ф.Ф.Сакс, 1993; А.О.Лойтра, С.А.Левицька, 1994; В.Ф.Вільховий, М.С.Скрипніков, В.І.Шепітько, 1996; Ю.Т.Ахте-мій-чук, 1997 та ін.). Однак, наведені в них да-ні, торкаються лише окремих періодів розвитку над-нир--кових залоз і не дають повного уявлення про динаміку їх ста-нов-лення протягом всього пренатального періоду онто-ге-незу людини та у новонароджених. Багато питань, що стосуються цієї проблеми, недостатньо вивчені або не досліджені зовсім, а деякі з них залишаються дискусійними. Остаточно не з'ясовано меха-нізм виникнення природжених вад надниркових залоз у людини.
Таким чином, актуальність дисертаційної роботи пояс-ню-ється необхідністю комплексного дослідження особли-востей роз-вит-ку, становлення топографії надниркових залоз та дина-міки їх синтопічної кореляції у пренатальному періоді онтогенезу людини та у новонароджених, що має важливе значення для з'ясування морфологічних передумов та часу можливого виник-нення при-род--жених вад надниркових залоз з метою удосконален-ня існуючих та розробки нових більш раціональних методів їх хірургічної корекції.
Зв'язок роботи з науковими програмами, плана-ми, те-мами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планової нау-кової роботи кафедр анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії "Вивчення розвитку та становлення топографії середо-стіння і заочеревинного простору в пренатальному періоді онтоге-не-зу людини з метою виявлення критичних пе-ріо-дів можливого виникнення природжених вад та варіантів будови з наступним морфологічним обгрун-ту-ван-ням їх антенатальної корекції та профілактики” (№ держ-реєстрації 01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇРОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИНАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок