Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ

Назва:
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,02 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 336.71
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі банківської справи Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор
Тиркало Роман Іванович,
Тернопільський національний економічний університет
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Корнєєв Володимир Вікторович,
Інститут економіки та прогнозування НАН України,
заступник завідуючого відділу
кандидат економічних наук, доцент
Лапішко Марія Львівна,
Львівський банківський інститут
Національного банку України,
декан факультету банківської справи
Провідна установа: Київський національний економічний університет
Імені Вадима Гетьмана
Міністерства освіти і науки України,
кафедра банківської справи, м. Київ.
Захист відбудеться “23” січня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03. у Тернопільському національному економічному університеті за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, ауд. 211.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46004 м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий “10” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент М. П. Шаварина
Актуальність теми дослідження. Банківський сектор економіки України в сучасних умовах постав перед проблемами підвищення ефективності системи управління банківською діяльністю і її основного елемента - планування. Це пов’язано з тим, що загострилась конкуренція у банківському секторі, відбулось зниження темпів приросту ресурсів та доходів, збільшились витрати банків.
Показники, що характеризують якість управління, займають ключове місце в системі оцінок надійності і платоспроможності комерційного банку як за методикою Національного банку України, так і за міжнародною системою CAMEL-S, в яку входять такі найважливіші показники діяльності банку як достатність капіталу, якість активів, ліквідність і рівень доходів. Вибір іноземними партнерами українського банку як інвестиційного посередника або одержувача позик базується на оцінках рівня його менеджменту. Тому без зміни ситуації в управлінні українськими комерційними банками не слід чекати масштабних зовнішніх інвестицій в національну економіку, а також успіхів в конкурентній боротьбі вітчизняних банків з іноземними.
Разом з цим, проблема банківського менеджменту в цілому та фінансового планування зокрема в Україні відноситься до числа найменш досліджених. На сучасному етапі в кожному банку здійснюється фінансове планування не на основі системи загальноприйнятих цінностей і уявлень, а лише на індивідуальному сприйнятті дійсності окремими банкірами.
В світовій теорії і практиці проблемам планування і контролю діяльності банків приділяється багато уваги. У ряді визначних дослідників даної тематики стоять такі вчені як В.І.Букато, Е.Дж. Долан, О.І.Лаврушин, В.А.Москвіна, В.Ф.Палій, Г.С.Панова, А.Н.Петрова, Дж.Ф. Сінки, Ф.У.Тейлор, Д. Хан, М.М.Ямпольський та ін. Незважаючи на те, що світова банківська спільнота виробила основні підходи до планування і контролю на базі розукрупнення планових одиниць банку, ряд методологічних проблем, що пов’язані з коректною ідентифікацією і розрахунком доходів та витрат, до кінця не вирішений.
В Україні сучасна теорія і практика фінансового планування банківської діяльності висвітлена у працях вітчизняних науковців - О.В.Васюренка, О.В.Дзюблюка, О.А.Кириченка, В.В. Корнєєва, М.Л. Лапішко, О.С. Любуня, А.М.Мороза, А.Г. Писарева, А. М. Поддєрьогіна, Л.О.Примостки, Р.І. Тиркала, Е.Б.Ширінської та ін.
Проте, як засвідчує аналіз наукових джерел, питання розрахунку, планування та розподілу властивих банку доходів та витрат у всьому їх різноманітті як в цілому, так і з віднесенням їх до окремих об’єктів планування ще недостатньо вивчені і вимагають поглибленого дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок