Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> напрями підвищення Ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні

напрями підвищення Ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні

Назва:
напрями підвищення Ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,86 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національний науковий центр
"інститут аграрної економіки"
української академії аграрних наук
Кальченко Сергій Володимирович
Удк 338.43:635.1/.8
напрями підвищення
Ефективності виробництва
овочів відкритого ґрунту
в степовій зоні
08.07.02- економіка сільського господарства і АПК
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ-2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук.
Наукові керівники: доктор економічних наук, професор
Криворучко Віктор Іванович ,
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, головний науковий співробітник відділу форм господарювання
доктор економічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України
Месель-Веселяк Віктор Якович,
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення організації виробництва та земельних відносин
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Єрмаков Олександр Юхимович,
Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, професор кафедри аграрної соціології та розвитку села
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Шумейко Анатолій Іванович,
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, провідний науковий співробітник
відділу ціноутворення і кон’юнктури ринку
Провідна установа: Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра економіки сільського господарства
Захист відбудеться “ ” _______ 2006 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, кім. 317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, кім. 212.
Автореферат розісланий “ ” 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Пулім В.А.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Розвиток товарного овочівництва в умовах реформу-вання аграрного сектору має важливе зна-чення у вирішенні продо-вольчої про-блеми. В останні роки у харчуванні населення суттєво зросло значення овочів. В процесі реформування сільськогосподарського виробництва у господарські форму-вання ринкового типу рівень розвитку овочівництва в степовій зоні України має те-нден-цію до зростання. Загальний обсяг валового збору овочів відкритого ґрунту в цій зоні у 2004 р. порівняно з 1999 р. збільшився на 22,4% при підвищенні урожайності на 35,3%, а в Запорізькій області – відповідно на 16% і 15,8%.
Особливістю сучасного стану овочівництва відкритого ґрунту в Запорізькій області є те, що 90% валового збору овочів вирощується в особистих селянських го-сподарствах, де виробництво характеризується високими затратами ручної праці при низькому рівні товарності. Більшість цих господарств ставить собі за мету са-мозабезпечення, і вони не можуть в повній мірі забезпечити населення регіону необ-хідною кі-ль-кістю овочів, які б за цінами від-повідали рівню доходів громадян. Дану проблему можуть вирішити спеціалізовані овочівницькі господарства.
В сільськогоспо-дарських підприємствах є значні резерви зростання ефектив-ності виробництва, проте в них спостерігається спад розвитку галузі. Зокрема за період 1999-2004 рр. частка зібраних площ скоротилася з 23 до 12%, ва-лового збору зменшилася з 16 до 9,5%, а рівень то-варності внаслідок неефективної маркетинго-вої політики знизи-вся з 88 до 71%. Урожайність зросла на 44,5%, в той же час в особистих селянських господарствах вона залишилася практично незмінною.
Тому подальший розвиток овочівництва відкритого грунту вимагає опрацю-вання системи заходів у реформованих в ринкові структури сільськогосподарських підприємствах, як значний резерв у напрямі підвищення ефективності галузі шля-хом забезпечення приросту обсягів продукції, збільшення рівня товарності, скоро-чення матеріальних і трудових затрат у розрахунку на одиницю продукції та підвищення рентабельності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: напрями підвищення Ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок