Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва:
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОЛЕСНИК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 658.5
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Спеціальність 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами
(підприємства легкої, харчової промисловості
та машинобудівної галузі)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | доктор економічних наук, доцент
Шарко Маргарита Василівна,
Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувачка кафедри економіки та підприємництва
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Грузнов Іван Іванович,
Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки підприємств
доктор економічних наук, професор
Парсяк Володимир Нікіфорович,
Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, декан інженерно-економічного факультету
Захист відбудеться „25” січня 2008 року о 1500 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий „11” грудня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Г.Ковальова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пошук оптимальних організаційних форм і методів інтеграції суб'єктів господарювання, здатних забезпечити розробку і використання нових технологій і максимальну ефективність виробництва, здобувають усе більш вагоме значення в сучасних умовах. Тільки радикальні засоби при впровадженні інноваційних технологій, нових технічних і технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних випускати конкурентноздатні товари, дозволять економіці вийти з затяжної кризи і забезпечити Україні належне місце в світовому співробітництві.
Вагомий внесок у створення теоретичних основ інноваційної сфери промислового комплексу України внесли вітчизняні вчені О.І. Амоша, Є.А. Бельтюков, В.Ф. Бесєдін, Б.В. Буркинський, А.І. Бутенко, В.М. Геєць, Н.П. Гончарова, І.І. Грузнов, М.П. Денисенко, В.І. Захарченко, М.І. Зверяков, О.О. Лапко, Ю.В. Макогон, П.В. Осіпов, М.Т. Пашута, Л.І. Федулова, О.Ю. Чубукова, а також закордонні дослідники П. Друкер, Н.І. Іванова, Ф. Котлер, В. Лундвалл, М. Портер, Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер.
Саме результати їхніх досліджень створили умови для зародження принципово нової інформаційної економіки і стали основою для розширення світогляду з проблем інформатизації. Однак у роботах перерахованих учених увага переважно концентрувалася на соціотехнічних та інфраструктурних аспектах інформатизації суспільства. Не формулювалися і не вирішувалися завдання щодо розробки механізмів підвищення інноваційної активності, що на сучасному етапі суспільного розвитку є одними з найважливіших.
Актуальність дослідження і наявність великої кількості невирішених теоретичних і практичних проблем з активізації інноваційного розвитку економіки з використанням її інформаційної складової обумовили мету, задачі, предмет дослідження та структуру роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертаційній роботі розглянуто результати наукових і прикладних досліджень, які проводилися автором у відповідності з напрямками наукових розробок Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. В рамках теми “Розробка стратегії підвищення ефективності суспільного виробництва на основі інвестиційно- інноваційної діяльності” (№ державної реєстрації 0105U007019) автором виконано розробку теоретичних та методологічних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення інноваційної активності підприємств машинобудівної галузі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПідпРИємСТв НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок