Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

Назва:
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,25 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
КУХАРЧУК Роман Павлович
УДК 372.858
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі методики фізики в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: |
кандидат педагогічних наук, професор
Коршак Євген Васильович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри
методики фізики
Офіційні опоненти: |
доктор фізико-математичних наук, професор
Пасічник Юрій Архипович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
професор кафедри загальної фізики;
кандидат педагогічних наук, доцент
Кліх Віталій Юлійович,
Житомирський державний педагогічний
університет імені І. Франка,
доцент кафедри загальної фізики
Провідна установа: |
Інститут педагогіки,
лабораторія математичної і фізичної освіти,
АПН України, м. Київ
Захист відбудеться 22 лютого 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.03. в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Автореферат розісланий "  "  січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті поставила перед педагогами ряд завдань, основною метою яких є створення умов для розвитку і самореалізації кожного громадянина України як особистості та формування покоління, здатного навчатися впродовж життя і створювати та розвивати цінності громадянського суспільства.
Відповідно до поставлених завдань набувають нового значення проблеми розвитку пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів, активізації навчально-пізнавальної діяльності, самостійності, організації самоконтролю, практичного застосування здобутих знань.
З розвитком науки і техніки знання людства все глибше проникають у мікросвіт, який неможливо побачити. На уроках фізики зустрічаються неспостережувані об’єкти та явища, що ускладнює їх вивчення. Тому перед педагогами виникає завдання унаочнити ці явища, пояснити їхній зміст і застосування на практиці. Без творчого підходу дану проблему розв’язати неможливо. Тому проблема формування і розвитку творчих здібностей учнів є актуальною в сучасній педагогіці.
Вагомий внесок у розробку проблем творчих здібностей, обдарованості, творчого мислення внесли відомі психологи та педагоги: Г. С. Альтшуллер, Д. Б. Богоявленська, А. В. Брушлінський, Ю.М. Галатюк, А.А. Давиденко, В.Н. Дружинін, І.І. Ільясов, В.В. Іллюшко, Г.В.  Касянова, І.В. Коробова, Г.О.  Котельніков, Б.Г. Кремінський, Н.С. Лейтес, О.М. Леонтьєв, О.Н. Лук, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, В.О.  Мороз, А.І. Павленко, В.Г. Разумовський, С.Л. Рубінштейн, Ю.П. Саламатов, Б.М. Теплов, Дж. Гільфорд, М. Карне, Т. Рібо, П. Торренс та інші.
Загальноприйнятою є думка про те, що творчість людини є методом самовираження особистості, впровадження своїх думок, фантазій, гіпотез у практичній діяльності; вмінням реалізувати свої теоретичні знання й практичний досвід у розв’язанні конкретної проблеми, причому новим, оригінальним способом. Творчість неможливо звести до рутинного, механічного процесу відтворення раніше вивчених і підготовлених заздалегідь варіантів, до використання стандартних технічних заходів або до розв'язування задач із заздалегідь відомим кінцевим результатом.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з даної проблеми, нами зроблено висновок, що одним із рушійних компонентів розвитку творчих здібностей учнів є уява – психічний процес створення нових образів об’єктів на основі минулого досвіду, недоступних до безпосереднього сприйняття, які надають можливість людині виявити нові властивості об’єктів та їх взаємозв’язки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ І В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок