Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)

Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)

Назва:
Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,65 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
Ціщик Роман Володимирович
УДК 314.18:332.122:338.124.4
Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)
Спеціальність: 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор
Качан Євген Петрович,
Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Хомра Олександр Улянович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки, завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Вовканич Степан Йосипович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, відділ демографічного прогнозування, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 14 вересня 2005 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 4 серпня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук В.І. Жовтанецький
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Закономірності відтворення населення, трудового потенціалу як на рівні всієї країни, так і окремих її регіонів визначаються впливом загальних тенденцій демографічного розвитку, які у свою чергу в значній мірі зумовлюються особливостями соціально-економічного стану суспільства. У зв'язку з ринковою трансформацією економіки України особливої актуальності набуває управління розвитком народонаселення як передумови та важливої складової суспільного прогресу шляхом розробки і реалізації цілеспрямованої демографічної політики, в тому числі й регіональної.
Наукове обґрунтування регіональної демографічної політики передбачає детальний розгляд, аналіз і оцінку особливостей сучасної демографічної ситуації, її ретроспективних змін та прогнозування тенденцій демографічних процесів. При цьому, процеси відтворення населення, демографічна ситуація є, з одного боку, чинником, а з другого - результатом соціально-економічного розвитку конкретного регіону. Тому, без комплексного дослідження і оцінки існуючої демографічної ситуації практично не можна забезпечити поступального позитивного розвитку регіонів країни.
Значний внесок у розвиток методології та методики дослідження демографічної ситуації та деморозвитку загалом внесли праці О.І. Бандура, Д.П. Богині, А.Я. Боярського, Д.І. Валентея, С.Й. Вовканича, А.Г. Волкова, В.М. Геєця, В.В. Глинського, М.І. Долішнього, Ф.Д. Заставного, Т.А. Заяць, С.М. Злупка, В.Г. Іоніна, А.Я. Кваші, Г.С. Кільдішева, Н.І. Коваленко, Л.Л. Козлова, Е.М. Лібанової, А.М. Новікової, В.В. Онікієнека, С.І. Пирожкова, С.М. Писаренко, В. Піскунова, О.В. Позняка, І.М. Прибиткової, Й.І. Радецького, У.Я. Садової, Л.К. Семів, С.Г. Стеценко, B.C. Стешенко, Л.П. Харченко, О.У. Хомри, В.Г. Швеця, Л.Т. Шевчук, К.І. Якуби та інших вчених, які всебічно досліджують становлення трудового потенціалу, його органічний зв'язок з деморозвитком суспільства.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства і є складовою частиною держбюджетної теми "Еколого-економічні та демографічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил аграрно-індустріального регіону" (№ державної реєстрації 0101U002368), а також кафедри статистики в рамках бюджетної теми "Розробка методології статистичної оцінки соціально-економічного потенціалу регіону та галузей національної економіки" (№ державної реєстрації 0101U002369).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок