Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Назва:
Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,58 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛАТИШ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 930.1[(470)+(477)]“19/20”
Українська та російська історіографії
декабристського руху в Україні
(20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КАЛАКУРА ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ,
професор кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Пінчук Юрій Анатолійович,
Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник відділу української
історіографії та спеціальних історичних дисциплін
кандидат історичних наук
Вербовий Олексій Вікторович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
асистент кафедри історії для гуманітарних факультетів
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Захист відбудеться “21” травня 2007 р. о “10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033 м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “13” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається із вступу, 4-х розділів (8 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (432 позиції, 42 с.). Загальний обсяг роботи становить 228 с.
Актуальність теми. Рух декабристів, який звикли ототожнювати лише з історією Росії, був визначним явищем і в українській минувшині. На теренах України діяли управи Союзу благоденства, Південне товариство, Товариство об’єднаних слов’ян, було створено проект конституції – “Руську Правду”. За останні майже 90 років дослідження діяльності декабристів накопичився величезний масив історичних знань з цієї проблеми. Назріла необхідність історіографічного вивчення наявної літератури, аналізу, систематизації, періодизації дослідницького процесу, адже декабристський рух все ще не зайняв гідного місця в надбанні української історіографії. Впродовж тривалого періоду багато історичних праць про декабристів були практично невідомі, оскільки радянська історіографія замовчувала їх. Дослідники майже не згадували про національні історіографії декабристського руху. Історіографія декабризму розглядалася як монолінійний процес, який орієнтувався на єдиного лідера.
Отже, актуальність дисертації зумовлена: а) відсутністю спеціального комплексного дослідження, у якому б давався порівняльний аналіз української та російської історіографій декабризму; б) значним впливом декабристського руху на історію України і недостатнім осмисленням його ролі в концепції української історії; в) наявністю потужного пласту практично не оцінених декабристознавчих праць; г) тенденціями світової історичної науки до актуалізації історіографічних досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема розроблялася як складова теми наукових досліджень історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № БФ046-01 “Історія української державності нової та новітньої доби”, зокрема в межах її першого розділу “Історіографія історії української державності нової та новітньої доби”.
Об’єктом дослідження виступають наукові та науково-популярні праці українських та російських декабристознавців, у яких висвітлюється діяльність декабристів в Україні або окремі аспекти цієї проблеми, а також документальні матеріали, що виникли в результаті науково-дослідницької роботи декабристознавців, їх мемуарна й епістолярна спадщина.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок