Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (1872-1931 рр.)

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (1872-1931 рр.)

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (1872-1931 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,19 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович
УДК 930.1(47)(061/069)“1872/1931”
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ
В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
(1872-1931 рр.)
Спеціальність 07.00.06 –
Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ВЕРБА Ігор Володимирович
професор кафедри історії Росії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук, доцент
КЛИМОВА Катерина Іванівна
завідувач відділу архівознавства
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
Державного комітету архівів України
Провідна установа: Інститут історії України
НАН України, відділ української
історіографії
Захист відбудеться 24 березня 2003 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано 17 лютого 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент БОЖКО О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації відповідає поставленій меті та розв’язанню основних завдань дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел і літератури. Обсяг тексту дисертації – 207 с., список використаних джерел і літератури – 40 с. (412 найменувань).
Вступ. Актуальність дослідження. Проблематика історії української історичної науки останнім часом частіше стає сюжетом для нових студій вчених. Розвиток історіографічних досліджень на рівні наукових товариств дає змогу краще простежити регіональну специфіку поступу київського осередку історичної науки України. Особливості висвітлення російської історії XІV – XIX ст. стали наслідком тривалого впливу політичних стосунків у Російській імперії та Радянському Союзі, а також дії універсальних та локальних соціально-наукових чинників.
Вибір для дослідження Історичного товариства Нестора-літописця (далі – ІТНЛ) мотивується тим, що воно було однією з провідних наукових одиниць України й мало глибокі дослідницькі традиції та визначних вчених, які були відомі за межами держави. Складна наукова ситуація Товариства заслуговує на детальне вивчення. Локальна специфіка пошуків вчених ІТНЛ в галузі російської історії була не завжди помітною за лаштунками типової для всієї держави науково-дослідницької системи освітянських та академічних закладів. Саме тому вона потребує детального вивчення на основі архівних джерел місцевого походження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з розробкою теми “Історія формування і розвитку української держави”, затвердженої Радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№01БФО46-01).
Об’єктом дослідження є творча спадщина діячів Історичного товариства Нестора-літописця у ком-пле-к-сі скла-до-вих: науковому до-ро-бку до-слі-д-ни-ків у рі-з-них га-лу-зях іс-то-ри-ч-ної на-у-ки; фахових та пе-рі-оди-ч-них ви-дань, іс-то-рі-о-гра-фі-ч-них дже-рел, по-в’я-за-них з іс-то-рі-єю іс-то-ри-ч-ної на-у-ки.
Предмет дослідження становлять історіософські ідеї, погляди вчених Товариства на історію Росії як процес.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1872 по 1931 рік. За точку відліку взято час створення інституції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (1872-1931 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок