Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ

БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ

Назва:
БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,49 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА
БУГАЄНКО ВЕНІАМІН ВІКТОРОВИЧ
УДК: 616.127-005.4–039.56–036
БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА
ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ:
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
14.01.11 – кардіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кардіології ім акад. М.Д. Стражеска АМН України,
м. Київ.
Науковий консультант:–
доктор медичних наук, професор Лутай Михайло Іларіонович, Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, завідуючий відділом атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Шумаков Валентин Олександрович, Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, завідуючий відділом інфаркту міокарда та відновлювального лікування, м. Київ;
- доктор медичних наук, професор Лизогуб Віктор Григорович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри факультетської терапії № 2, м. Київ;
- доктор медичних наук, професор Стаднюк Леонід Антонович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри терапії та геріатрії, м. Київ.
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії № 1 і проф.захворювань.
Захист дисертації відбудеться “29” листопада 2005 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стра-жес-ка АМН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5).
Автореферат розісланий “19” жовтня 2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради С.І. Деяк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиріччя захворювання серцево-судинної системи залишаються основною причиною смерті населення. Високий рівень захворюваності та інвалідизації, особливо серед осіб працездатного віку, призводить до переростання цієї проблеми з кардіологічної і, навіть, медичної – в соціальну [Москаленко В.Ф., Коваленко В.М., 2002]. Серед серцево-судинних захворювань ішемічна хвороба серця (ІХС) є однією з найбільш поширених і посідає провідне місце як у структурі причин тимчасової або стійкої втрати працездатності, так і смертності [Лутай М.І. та співавт., 2000; Малая Л.Т., 1998; Нетяженко В.З. та співавт., 1999]. Стабільна стенокардія є найбільш поширеною клінічною формою ІХС і спостерігається у 53–85випадків [Блужас І.М. та співавт., 2002; Коваленко В.М., 2000; Смірнова І.П., 1996].
В останні роки накопичено багато даних, які свідчать про те, що не в усіх хво-рих на ІХС епізоди ішемії міокарда (ЕІМ) супроводжуються больовим синдро-мом або іншими ознаками стенокардії [Малая Л.Т., 1997; Соhn F., 1999]. За результатами ретроспективних досліджень, значну групу хворих, що мають на ЕКГ ознаки раніше пе-ренесеного інфаркту міокарда (ІМ), становлять особи, які вважають себе здоро-вими і ніколи не відзначали ангінозних нападів [Кондратьєв В.А. та співавт., 1997;Н. та співавт., 1995]. Феномен, названий “німою”, “безсимп-томною”, “клінічно нерозпізнаною” або безбольовою ішемією міокарда (ББІМ), є предметом вивчення багатьох дослідників.
Детермінуюча роль ББІМ у розвитку коронарних катастроф була встановлена у Фремінгемському дослідженні і підтверджена пато-логоана-томічними результата-ми: у США із 400 000 щорічних випадків раптової смерті 107 000 ніколи раніше не мали клінічної маніфестації ІХС, у той час як на аутопсії в них було знайдено значне атеросклеротичне ураження і патологічні зміни у міокарді [Waters D. та співавт., 1991]. Ризик розвитку кардіаль-них проявів, вклю-чаючи і стенокардію, у осіб з вста-но-вленою безсимптомною депресією сегмен-та ST при навантажувальному тестуван-ні збільшується у 9 разів, а несприятливих на-с-лід-ків – раптової коронарної смерті чи гострого інфаркту міокарда (ГІМ) – у 3 – 4 рази порівняно з практично здоровими людьми [Іоселіані Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 Реферат на тему: БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА ТА БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок