Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,05 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН УААН
 
ЧЕРГІНА ОЛЕНА ДАНИЛІВНА

УДК: 632.9: 633.1
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ
В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ
 
03.00.16 - екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ-2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті захисту рослин Української академії аграрних наук в лабораторії аналітичної хімії пестицидів
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор
БУБЛИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,
Інститут захисту рослин УААН,
завідувач лабораторії аналітичної хімії пестицидів
 
Офіційні опоненти : доктор сільськогосподарських наук, професор
КАВЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ,
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
Міністерства охорони здоров’я України,
завідувач лабораторії екотоксикології і гігієни
агрохімікатів
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
КОВАЛИШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА,
Миронівський інститут пшениці ім. Ремесла,
завідувач відділу захисту рослин
Провідна установа - Інститут агроекології УААН, м.Київ
Захист відбудеться “ 17 ” березня 2006 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин
УААН за адресою: 03022, м. Київ – 22, вул. Васильківська, 33, корпус № 1,
зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту захисту рослин
УААН за адресою: 03022, м. Київ – 22, вул. Васильківська, 33, корпус № 1,
4-й поверх, кім. № 65
 
Автореферат розісланий “ 14 “ лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Охрімчук В.М.
АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Широке використання хімічних засобів захисту зернових колосових культур від хвороб, шкідників та бур’янів, за умов дотримання технології їх застосування, дає можливість значно зменшити втрати зернової продукції від шкідливих організмів, отримувати рік у рік стабільно високі врожаї на великих площах.
Однак, всі пестициди - біологічно активні речовини. Розуміння закономірностей динаміки вмісту пестицидів, часу їх зберігання в зерновому агроценозі, взаємодії з живими організмами, впливу на процеси, від яких залежить якість продукції, особливо важливе для їх безпечного застосування.
В останній час зростає кількість публікацій про негативні екологічні наслідки та шкідливу дію на навколишнє середовище ряду пестицидів. Небезпека хімічного методу нерозривно пов’язана з якісними параметрами сучасного асортименту пестицидів, а також із рівнем наукових розробок, які забезпечують обґрунтовані нормативи, регламенти використання препаратів і розкривають з максимальною повнотою вплив хімічних речовин на агроценози, характер їх міграції й метаболізму в живих організмах та природних середовищах. Застосування засобів хімізації у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур приводить до того, що ці засоби вступають у складні процеси взаємодії з рослиною та навколишнім середовищем, характер яких неможливо передбачити без теоретичного та експериментального обґрунтування.
Отже, екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових колосових культур є актуальною і важливою проблемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у 1997-2005 рр. в рамках програм "Сформувати асортимент нових пестицидів, розробити та удосконалити технології їх застосування", номер ДР 01970012336; "Дати теоретичне обґрунтування раціонального застосування пестицидів в інтегрованій системі захисту рослин", номер ДР 0101V003860; "Розробити методи визначення нових пестицидів та продуктів їх розпаду і перетворення у рослинах, ґрунті і воді", номер ДР 0104V002902.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягала в екотоксикологічному обґрунтуванні використання пестицидів сучасного асортименту при вирощуванні зернових колосових культур в Лісостепу та Степу України.
Дослідження були спрямовані на вирішення таких завдань:
-
характеристика властивостей пестицидів сучасного асортименту різних
органічних класів (піретроїдів, бензимідазолів, триазолів, фосфорорганічних
сполук) за полярністю;
-
розробка та уніфікація методик визначення сучасних пестицидів в
рослинах, зерні озимої пшениці та ярого ячменю;
- уніфікація алгоритму систематичного аналізу різнополярних пестицидів в
рослинах, зерні озимої пшениці та ярого ячменю;
-
вивчення динаміки вмісту та швидкості детоксикації пестицидів сучасного
асортименту в рослинах і зерні озимої пшениці та ярого ячменю;
- визначення ступеня небезпеки застосування різнополярних пестицидів
при вирощуванні зернових колосових в Лісостепу та Степу України;
- вивчення впливу біорегулятору росту на швидкість розпаду пестицидів в
рослинах зернових колосових культур;
-
вивчення впливу біологічно активних сполук на азотний метаболізм
(накопичення нітратів, нітратредуктазна активність), активність окисно-
відновних ферментів та якість урожаю зернових колосових.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ В ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок