Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ

IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ

Назва:
IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,00 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БIОЛОГIЇ I ГЕНЕТИКИ
Гарiфулiн Олег Минiрович
УДК577.21:577.214.622
IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ
НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ
03.00.03 - молекулярна бiологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Київ-2001
Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано у вiддiлi бiосинтезу нуклеїнових кислот Iнституту
молекулярної бiологiї i генетики НАН України, м. Київ.
Науковий керiвник: доктор бiологiчних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Кавсан Вадим Мусiйович,
Iнститут молекулярної бiологiї i
генетики НАН України, м. Київ,
завiдувач вiддiлу бiосинтезу нуклеїнових кислот.
Офiцiйнi опоненти: доктор біологічних наук
Смірнова Ірина Андріанівна
Iнститут експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї
iм. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
відділу механiзмiв лейкогенезу;
доктор бiологiчних наук
Соломко Олександр Петрович,
Iнститут молекулярної бiологiї i
генетики НАН України, м. Київ,
завiдувач вiддiлу бiохiмiчної генетики.
Провiдна установа: Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка,
бiологiчний факультет, м. Київ.
Захист дисертацiї вiдбудеться 12.06.2001 року о 10 годинi на засiданнi Спецiалiзованої вченої ради Д 26.237.01 Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України за адресою: Київ 03143, вул. Академіка Заболотного, 150.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України, Київ 03143, вул. Академіка Заболотного, 150.
Автореферат розiслано 11.06.2001 року.
Вчений секретар Спецiалiзованої вченої ради
канд. біол. наук Підпала О.B.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Астроцитарнi глiоми - новоутворення астроцитарної глiї I-IV ступеня злоякiсностi, що складають до половини усiх iнтракранiальних пухлин людини. Для клiнiки астроцитарних глiом характерна практично стовiдсоткова летальнiсть, що пов`язано з набуттям злоякiсностi у доброякiсних форм цих пухлин та значною частотою рецидивiв. За даними Управлiння медичної статистики МОЗ України випадки злоякiсних новоутворень центральної нервової системи становили 4,7 у 1996 р. та 4,8 у 1997 р. у перерахунку на 100000 населення. В нейрохiрургiчних закладах України у 1997 р. було прооперовано 1201 людину iз злоякiсними та 1716 iз доброякiсними пухлинами нервової системи (Зозуля та iн., 1999).
Астроцитарні глiоми характеризуються збільшенням пролiферативної активності клiтин, змінами їхнього iмунного статусу, набуттям клiтинами iнвазiйних властивостей, стiйкістю до фармакотерапiї, пiдвищенням ролi глiколiзу в їх метаболiчних процесах, а в цiлому для пухлини - неоваскуляризацiєю та некротичними явищами. З`являється все бiльше фактичних даних, що у формуваннi пухлинного фенотипу клітини беруть участь сотнi специфічних генiв, якi змiнюють нормальну експресiю, причому лише у поодиноких випадках за рахунок мутацій (Sager, 1997). Визначення таких генiв є прiоритетним у рядi нацiональних та мiжнародних проектiв, як наприклад, Проект анатомiї геному пухлини (Сancer Genome Anatomy Project, CGAP), присвячених молекулярно-генетичним дослiдженням канцерогенезу. Розвиток нових пiдходiв, методiв, заходiв у технологiях порiвняльного аналiзу експресії генів різних клітин забезпечує реальну можливiсть вирiшення цього завдання i для пухлин астроцитарного походження.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота вiдповiдає основному плану фундаментальних дослiджень, якi проводяться у вiддiлi бiосинтезу нуклеїнових кислот Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України (зав. вiддiлу – чл.-кор. НАН України В.М. Кавсан) за бюджетною темою N2.28.2.2 - "Вивчення регуляцiї вираження генiв у вищих еукарiот", а також спiльних проектiв: із Iнститутом нейрохiрургiї ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України (Київ) - "Дослiдженння генетичних змiн у глiомах рiзного ступеня злоякiсностi та зiставлення iз клiнiчними та iмунологiчними проявами захворювання"; із Центром ембрiональних тканин “ЭмСелл“ (Київ) - "Отримання зразкiв ембрiональних тканин людини для проведення генно-iнженерних робiт"; із Нiмецьким центром ресурсiв i баз даних Проекту "Геном людини" (Resource Zentrum/Primary Data Base, German Human Genome Project; RZPD) мiжнародного консорцiуму по Iнтегрованому молекулярному аналiзу експресiї геному (Integrated Molecular Analysis of Genome Expression; I.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок