Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
РОШИЛО ВІОЛЕТТА ІВАНІВНА
УДК 336.02:336.564.1
ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Гуляєва Наталія Миколаївна,
Київський національний торговельно-економічний
університет МОН України,
декан факультету економіки підприємництва та менеджменту.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Крупка Михайло Іванович,
Львівський національний університет ім. І.Франка,
проректор з фінансово-економічних питань,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
кандидат економічних наук, доцент
Данілова Людмила Іванівна,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри фінансів підприємств.
 
Провідна установа: Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра фінансів і кредиту (м. Львів).
Захист відбудеться “29” вересня 2004 року о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “26” серпня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасному світі стабільний розвиток економіки будь-якої країни у значній мірі залежить від її технологічного рівня та продуктивності націо-наль-ної промисловості. Враховуючи те, що нині українська промисловість ха-рак-те-ри-зується значним ступенем зносу основних засобів, проблематика активізації інвестицій в оновлення виробничих потужностей в Україні стає все актуальні-шою. До головних передумов зростання обсягів таких інвестицій, зокрема, нале-жать наявність дешевих і довгострокових інвестиційних ресурсів без-посередньо у промислових підприємств або можливість їх залучення на ринку капіталу і сприятливий режим для здійснення інвестицій в основні засоби.
Актуальність теми. В умовах перехідної економіки, за відносної нерозвиненості ринків капіталу в Україні, високої вартості та коротких термінів запозичень, неспроможністю держави виділити значні кошти на капіталовкладення з централізованих джерел, завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування. Можливості використання амортизаційних відрахувань як внутрішнього джерела фінансування інвестицій в основні засоби залежить від двох факторів: системи державного регулювання амортизації, що визначає загальні засади процесів амортизації у країні, та внутрішньої амортизаційної політики підприємств, яка формується з урахуванням як зовнішніх вимог до її складу, так і внутрішньої специфіки конкретних підприємств і є невід’ємною складовою їх системи фінансового менеджменту.
Дослідження проблематики процесів амортизації на Заході не набуло до-стат-нього розвитку у зв’язку з розумінням амортизації як законодавчо ви-зна-че-но-го способу компенсації капітальних витрат. З іншого боку, ще за часів СРСР те-оретичні та практичні аспекти амортизації знаходились у центрі уваги та-ких на-уковців, як А.А. Аракелян, Д.А. Баранов, В.Ю. Будавей, П.Г. Буніч, В.Г. За-ха-ров, Я.Б. Кваша, П.М. Павлов, та інших. У 1990-х роках їх до-слід-ження про-дов-жу-вали відомі вчені – економісти радянської школи, як, Ю.В. Ку-ренков, Ю.І. Лю-бімцев, Д.М. Палтерович, В.К. Сенчагов, П.В. Тальміна, А.Е. Фукс. Цими дослідниками детально розроблено теоретичні аспекти амортизації як економічної категорії у рамках класичної концепції амортизації, яка відображена у працях К.Маркса. У контексті розгляду державної економічної та науково-технічної політики до концепції амортизації з позицій державного регулювання зверталися такі українські фахівці, як Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок