Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI

EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI

Назва:
EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,03 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАIНИ
IНСТИТУТ АРХЕОЛОГIЇ
ХРАПУНОВ IГОР МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 903 (477.75) “6383”
EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ
У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI
Спеціальність– 07.00.04 – археологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора iсторичних наук
Київ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі скіфо-сарматської археології Інституту археології Національної академії наук України.
Науковий консультант: доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Мурзін В'ячеслав Юрійович,
Інститут археології НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Русяєва Анна Станіславівна,
Інститут археології НАН України,
провідний науковий співробітник
доктор історичних наук,
Масленніков Олександр Олександрович,
Інститут археології Російської Академіїї наук,
провідний науковий співробітник
Доктор історичних наук, професор
Буров Григорій Михайлович,
Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського,
професор кафедри стародавнього світу
та середніх віків
Провідна установа: Харківський Національний університет,
iменi В. I. Каразiна, кафедра історії
стародавнього світу та
середніх віків,
Міністерство освіти та науки України,
м. Харкiв
Захист відбудеться “12” травня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: 04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту археології НАН України за адресою 04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 12.
Автореферат розісланий “ 24 ” лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Архипова є. I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Першi свiдчення писемних джерел про народи, що мешкали в Криму, вiдносять до середини I тисячолiття до н. е. В них йдеться про таврiв та скiфiв, пiзнiше — сарматiв. Археологiчнi данi дозволяють вивчити iсторiю цих етносiв ще бiльш раннього часу. Згiдно археологiчній перiодизацiї iсторiї, їхнi культури відносяться до раннього залiзного вiку. Скiфи, а згодом сармати, понад тисячу рокiв були основною етно-полiтичною силою степової смуги сучасної України. Крим був для них лише окраїнною територiєю. Iсторiя таврiв почалася i закiнчилася в Криму. Судячи за писемними та археологiчними джерелами, за межі пiвострова вони нiколи не виходили. У III ст. н. е. в Криму з’являються угруповання готського союзу племен, якi прийшли з пiвночi, а слiдом за ними — алани, що мiгрували з Пiвнiчного Кавказу.
Актуальнiсть теми дисертацiйної роботи визначається видатною роллю, яку зiграли перелiченi вище народи в iсторичному розвитку пiвдня сучасної України. Тисячі опублiкованих робiт свiдчать про непослабний iнтерес науковцiв до iсторiї таврiв, скiфiв, сарматiв та iнших народiв, якi жили в Криму. Аналiз свiдчень писемних джерел, i численного археологiчного матерiалу, що безперервно поповнюється, дозволив встановити належнiсть певних культур таврам, скiфам, сарматам, аланам та готам. Однак, незважаючи на значнi успiхи, досягнутi у вивченнi iсторiї цих етносiв, слiд констатувати вiдсутнiсть загальної роботи з етнiчної iсторiї Криму в ранньому залiзному вiцi. Дослiдники, на жаль, обмежуються вивченням тiєї чи iншої археологiчної культури.
Географiчне мiсцезнаходження Кримського пiвострова, розмаїтість його ландшафтних зон сприяли iнтенсифiкацiї етнiчних процесiв, в яких брали участь рiзнi народи. Актуальнiсть теми визначає необхiднiсть реконструювати етнiчну iсторiю Криму протягом усього раннього залiзного вiку як єдиний процес.
Дослiдження динамiчних етнiчних процесiв, які вiдбувалися за участю багатьох народiв у рiзних iсторичних та географiчних умовах протягом майже 1200 рокiв, дозволяє торкнутися тем, важливих не лише для iсторiї конкретного регiону, яким у даному випадку постає Крим, але й для етнологiї в цілому. Зокрема, йдеться про взаємодiю кочовикiв i землеробiв, цивiлiзованих грекiв i “варварiв”, горян i степовикiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок