Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)

РОЗВИТОК СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)

Назва:
РОЗВИТОК СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,00 KB
Завантажень:
542
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Заболотна Наталія Валентинівна
УДК 811.161.2’373.421“16/17”
РОЗВИТОК СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ
(на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії української мови
Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
ГОРОБЕЦЬ Василь Йосипович
Інститут філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
СОЛОГУБ Надія Миколаївна
відділ стилістики та культури мови
Інституту української мови НАН України
кандидат філологічних наук, доцент
ЛИСА Галина Іванівна
Київський національний лінгвістичний
університет
Провідна установа: кафедра стилістики української мови
Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова
Захист дисертації відбудеться “31” травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Шевченка, 14, к. ).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розісланий “28” квітня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Гнатюк Л. П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми. ІІ половина ХVІІ – І половина ХVІІІ століття в Україні позначені розквітом стилю бароко в архітектурі, живописі, красному письменстві. Синкретизм барокового мистецтва – поєднання поезії і малюнку (наприклад, в емблематичній поезії), слова і графічного зображення (курйозні вірші), перетин площин високого і низького у мистецтві, багата символіка – усе це творило підґрунтя для пошуку адекватних засобів висловлення. Проте привертає увагу брак системних досліджень української лексичної синонімії цього важливого історично-мовного періоду.
Огляд синоніміки окремих пам’яток української мови різних епох здійснено у статтях Л. Л. Гумецької, Д. Г. Гринчишина, та ін., узагальнення зроблено в синтетичній академічній праці “Історія української мови. Лексика і фразеологія” (К.: Наук. думка, 1983) та в моногра-фічних дослідженнях і статтях з історичної лексикології В. М. Русанівського, Л. М. Полюги, І. М. Керницького, Ф. Є. Ткача, В. В. Німчука, В. Й. Горобця, Г. І. Войтів та ін., але системного дослідження синоніміки певних хронологічних зрізів, зі встановленням синонімічних зв’язків між словами, зі з’ясуванням особливостей функціонування синонімів у діахронії, використання їх у творах різних жанрів, із виявленням причинно-наслідкових відношень у фор-муванні синонімічних рядів досі немає. Питання розвитку історичної лексичної синонімії найглибше досліджені у російському мовознавстві (праці К. П. Смоліної, Л. Л. Кутіної, Ю. С. Сорокіна, В. В. Замкової, Б. М. Сіночкиної, О. Г. Порохової, В. С. Золотової, В. П. За-бродченко та ін.), меншою мірою в студіях з інших слов’янських мов, але здебільшого ці праці містять частковий опис синоніміки конкретних пам’яток чи деяких лексико-семантич-них груп. До того ж, залучаючи матеріал інших слов’янських мов, треба постійно мати на увазі, що попри спільні явища і тенденції, розвиток кожної мови відбувався у власному річищі.
Розвиток поглядів на лексичну синонімію в системі мови відображає значна теоретич-на література (Л. А. Булаховський, В. В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗВИТОК СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ІІ ПОЛОВИНИ ХVІІ – І ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок