Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ

CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ

Назва:
CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,89 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ БIОХIМIЇ iм. О.В.ПАЛЛАДIНА
КАПЛЯ
ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ
УДК 577.152.361
CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI
IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази
ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ
03.00.04 - бiохiмiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора бiологiчних наук
КИЇВ - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в лабораторiї транспортних АТФаз Iнституту бiохiмiї iм.О.В.Палладiна Нацiональної академiї наук України
Офiцiйнi опоненти: | доктор бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник Малишева
Маргарита Костянтинiвна (завiдувач вiддiлу нейрохiмiї Iнституту
фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України);
доктор бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник Лiтошенко
Олександр Якович (керiвник лабораторiї молекулярної генетики
Інституту геронтологiї АМН України);
доктор бiологiчних наук, професор Усатюк Петро Володимирович
(професор кафедри бiохiмiї i бiотехнологiї Нацiонального аграрного
унiверситету Кабiнету Мiнiстрiв України).
Провiдна установа - | Київський нацiональний унiверситет iм.Тараса Шевченка,каф.біохімії
Захист вiдбудеться "27 "вересня 1999 року о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.240.01 в Iнститутi бiохi-мiї iм. О.В.Палладiна НАН України за адресою: 252601, м.Київ-30, вул. Леонтовича,9.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Iнституту бiохiмiї ім. О.В. Палладiна Нацiональної академiї наук України.
Автореферат розiсланий "26"серпня 1999 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради О.В.Кiрсенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Фермент Nа+,К+-АТР-аза (АТР-фосфогiдролаза, КФ 3.6.1.37), інтегральний білок плазматичних мембран клітин еукаріот, здійснює спряжений з гідролізом АТР протинаправлений трансмембранний перенос Nа+ та К+ і тим самим забезпечує підтримання електрохімічного і осмотичного градієнтів одновалентних іонів, необхідних для нормального функціонування клітин.Фермент відіграє головну роль в реалізації багаточисельних клітинних функцій та процесів, які залежать від існування іонних градієнтів [Болдырев А.А.,Мельгунов В.И.,1985].
На відміну від інших АТР-аз Р-типу Nа+,К+-АТР-аза поєднує в єдиній молекулі поряд з транспортно-гідролітичною і рецепторну функцію [Anner B.M.,1985], специфічно взаємодіючи з екзогенними інгібіторами рослинного походження — серцевими глікозидами, або їх ендогенними аналогами [Doris P.A.,1994; Martinka E.,1995; McDonough A.A.et al.,1995].
На цей час широкий розвиток набули дослідження по з'ясуванню структурно-функціональних особливостей ізоформ Nа+,К+-АТР-ази, якi,очевидно, забезпечують специфічні потреби клітин в регуляції іонного транспорту [Sweadner K.J.,1989; Vasilets L.A.,Schwarz W.,1993;Pressley T.A.,1996].Незважаючи на встановлену бiохiмiчну i в рядi випадкiв функцiональну специфiчнiсть iзоформ, на цей час залишається вiдкритим питання про те, якi особливостi структурної органiзацiї в мембранi або во взаємодiї з лiпiдним оточенням обумовлюють їх тканиноспецифiчну функцiональну спецiалiзацiю.
В зв'язку з інтегральною структурою і фундаментальною функцією ферменту Nа+,К+-АТР-аза залучена до розвитку багатьох, в тому числi i нейрональних, клітинних патологій, які супроводжуються cтруктурною перебудовою мембран [Дворецкий А.И. и др.,1990;Болдырев А.,1992; Болдырев А.А.,Куклей М.Л.,1996; Волков Г.Л.,1996].
Один з універсальних шляхiв біопошкодження мембран реалізується через модифiкацiю їх лiпiдного компонента. Фермент Nа+,К+-АТР-аза як конформацiйно-лабiльний iнтегральний бiлок характеризується високою регуляторною залежнiстю вiд стану лiпiдної фази мембрани [Дергунов А.Д. и др.,1984;Robinson J.D.,Pratap P.R., 1993]. Окремi данi свiдчать про залежнiсть функцiональних властивостей iзоформ Nа+,К+-АТР-ази вiд фiзико-хiмiчних особливостей їх лiпiдного оточення в мембранi [Matsuda T.,Iwata H.,1986;1988; Iwata H.et al.,1988;Sweadner K.J.,1989].
В зв'язку з цим набуває актуальностi вивчення iндивiдуальної чутливостi iзоформ Nа+,К+-АТР-ази до порушень структурного стану мембрани.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок