Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ

Назва:
ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,28 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
БОБКОВ ВІКТОР БОРИСОВИЧ
УДК 537.876
ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ
В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ
ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ
01.04.03 - Радіофізика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, доцент
Зависляк Ігор Володимирович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри квантової радіофізики
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Фіалковський Олександр Терентійович,
Київська державна академія водного транспорту,
професор
кандидат фізико-математичних наук
Цвірко Юрій Антонович,
держпідприємство НДІ “Оріон”,
начальник науково-дослідного відділення
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Захист відбудеться “ 9 “ жовтня 2001 р. о 16 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д26.001.31 Київського національного
університету імені Тараса Шев-ченка за адресою: 03022, м. Київ,
проспект Глушкова 2, корп. 5, радіофізичний факультет, ауд. 46
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 58.
Автореферат розісланий “ 7 “ вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шкавро А.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед задач радіофізики значне місце посідає використання власних збуд-жень твердих тіл для обробки електромагнітних сигналів та для вивчення внут-рішніх властивостей твердих тіл шляхом визначення їх матері-альних пара-мет-рів з спектрів цих збуджень (радіоспектроскопія). Тому, починаючи з 70-років, увагу дослідників пригорнули дипольні спінові (магнітостатичні) хвилі у фери-тових середовищах. Відомо чимало робіт та оглядів, в яких досліджу-ва-лась дис-пер-сія таких хвиль для створення ліній затримки, фільтрів та неліній-них при-стро-їв НВЧ діапазону. При цьому ферит моделювався ізотропним фери-то-вим ша-ром. Що ж стосується вивчення за допо-могою магнітостатичних хвиль (МСХ) магнітних властивостей феритів, то тут необхідно врахо-вувати магнітну кристалографічну анізотропію. Щодо об’ємних монокристалів, то вплив анізо-тро-пії на лінійні та нелінійні властивості МСХ був детально вивчений для ку-біч-них та одновісних монокристалів. Анізотропія епітаксіальних фери-тових плівок має певні особливості та залежить від кристалографічної орієнтації підкладки, на якій вирощується плівка. До цього часу анізотропія епітак-сіальних плівок вивчалась в рамках моделі комбінованої ростової та кубічної анізотропії. При цьому, в ви-разі для енергії ростової анізотропії врахо-ву-вались лише доданки другого поряд-ку за напрямляючими косинусами намаг-ніченості, тоді як загальний вираз містить ще й до-данки четвертого порядку. Тому питання аналізу анізотропії плівок потребує подальшого вивчення.
Ще однією особливістю епітаксіальних феритових плівок є їх неодно-рідність за товщиною, яка може бути природньою, що виникає внаслідок особ-ли-востей росту плівок, або створюватись штучно та бути значною за масшта-бом. Існує ряд методів аналізу МСХ в неоднорідних плівках. Для неоднорідних феритових плівок задача визначення магнітних параметрів за спектрами МСХ (обернена задача) стає набагато складнішою, тому неабиякого значення набуває отримання набли-жених диспер-сійних рівнянь, що дозволяють значно спростити розв’язування оберненої задачі.
Коли побудовано коректну модель для аналізу спінових хвиль в фери-товій плі-в-ці, то, з точки зору радіоспектроскопії магнітних параметрів, важли-вим є створення ефективних алгоритмів обробки спектрів, до-слід-жен-ня впливу різноманітних похибок на результати та вироблення рекомен-да-цій щодо зменшення цього впливу. Таких досліджень до цього не проводи-лось.
Неоднорідність феритових структур може бути й дискретною у випадку використання шаруватих структур з багатьма феритовими шарами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕЛЕКТРОМАГНІТНО - СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок