Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ ІЗ ГРИБІВ ШАМПІНЬЙОНІВ

Загрузка...

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ ІЗ ГРИБІВ ШАМПІНЬЙОНІВ / сторінка 2

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ ІЗ ГРИБІВ ШАМПІНЬЙОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,55 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Відповідно до поставленої мети, в роботі необхідно вирішити наступні задачі:
- вивчити хімічний склад нових штамів грибів шампіньйонів і визначити їх придатність для виготовлення консервованої продукції;
- дослідити фізико-хімічні властивості грибної тканини;
- дослідити вплив різних способів попередньої обробки грибів на вихід напівфабрикату;
- вивчити вплив теплової обробки на вихід і якість консервованих грибів;
- розробити технології виробництва консервів із грибів шампіньйонів;
- дослідити зміни якості консервованої продукції в процесі зберігання;
- розробити нормативну документацію на консервовану продукцію з грибів шампіньйонів і виробити дослідні партії консервів;
- розрахувати очікувану економічну ефективність від впровадження запропонованих технологій.
Об'єкт дослідження – процеси утримання води грибною тканиною, режими стерилізації, процеси потемніння грибів.
Предмет дослідження – гриби шампіньйони, харчові субпродукти, консерви з грибів.
Методи дослідження – фізичні, хімічні, біохімічні методи визначення якості сировини і готових продуктів; методи планування експерименту і математичної обробки експериментальних даних.
Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтована можливість використання нових штамів грибів шампіньйонів для виготовлення консервованої продукції в залежності від хімічного складу і періоду збору;
- обґрунтовано вплив попередньої обробки грибів у розчинах органічних кислот на водоутримуючу здатність грибної тканини, в залежності від хімічного складу та фізико-хімічних властивостей сировини;
- встановлено вплив різних технологічних факторів на водоутримуючу здатність грибної тканини, розроблена математична модель і визначені оптимальні технологічні параметри процесу попередньої обробки грибів шампіньйонів;
- обґрунтовано технологічні режими вакуумної обробки напівфабрикату, які дозволяють скоротити тривалість теплової обробки при виробництві маринованих грибів;
- розроблено рецептуру грибного паштету з використанням некондиційної сировини і харчових субпродуктів.
Практичне значення отриманих результатів. На основі теоретичних і експериментальних досліджень удосконалено існуючі і розроблена нова технологія виробництва консервованої продукції з грибів шампіньйонів.
Розроблено проекти нормативної документації на нові види консервів "Гриби шампіньйони натуральні", "Гриби шампіньйони натуральні зі спеціями", "Гриби шампіньйони мариновані" та "Паштет з грибів шампіньйонів".
Новизна технічних рішень дисертаційної роботи захищена патентом України на винахід.
Проведена промислова апробація розроблених технологій в умовах Полтавського ПТВП "Продтехпостач". Розрахунковий економічний ефект від впровадження у виробництво розроблених технологій складає 1499,36 тис. грн. на рік.
Особистий внесок здобувача. Особистий внесок полягає в проведенні аналітичних і експериментальних досліджень; науковому аналізі результатів роботи; формулюванні висновків за одержаними результатами; підготовці результатів досліджень до публікацій; розробці технологій і нормативної документації; підготовці заявок на винаходи.
Апробація результатів здобувача. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на: наукових конференціях професорсько-викладацького складу ОНАХТ 2002 - 2006 рр., Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів, студентів (Київ, НУХТ, 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Харчові технології - 2006" (Одеса, 2006 р.).
Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, у тому числі: 4 - у фахових виданнях, тези 2 доповідей на науково-практичних конференціях, 1 – патент на винахід.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку літературних джерел, що включає 175 найменувань (17 стор.) та 17 додатків (81стор.). Робота викладена на 131 сторінках, які включають 27 рисунків (19 стор.) та 29 таблиць ( 21 стор.).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраного напрямку досліджень, сформульовані мета і задачі досліджень, показана наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені відомості про особистий внесок здобувача, апробацію роботи, структуру і обсяг дисертації.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ ІЗ ГРИБІВ ШАМПІНЬЙОНІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок