Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З БІОАГЕНТАМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З БІОАГЕНТАМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ / сторінка 12

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З БІОАГЕНТАМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,54 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2002.
Дисертація присвячена проблемі, яка тісно пов'язана з біологізацією агроекосистем. Вивчено видовий склад мікроміцетів лучно-чорноземного грунту в кореневій зоні ярого ячменю та їх взаємодію з Chaetomium cochliodes. Показано, що C. cochliodes виявляє високу антагоністичну активність щодо більшості сапротрофних і, особливо, фітопатогенних грибів, що уражують кореневу систему ярого ячменю.
Аналіз азотфіксуючих бактерій кореневої зони ярого ячменю показав, що в ризосфері і ризоплані домінують представники роду Azospirillum. Отримано новий штам A. brasilense 11 з високою активністю азотофіксування. При сумісному застосуванні азотфіксуючих бактерій і C. cochliodes поліпшувалося азотне живлення рослин ярого ячменю, значно обмежувався розвиток кореневих гнилей, що сприяло підвищенню врожаю культури на 24-32%. На основі C. cochliodes і A. brasilense створено комплексний мікробний препарат азохетомік - перспективний засіб підвищення урожаю сільськогосподарських культур, поліпшення якості отриманої продукції за одночасного збереження родючості грунтів і навколишнього середовища від надмірного забруднення.
Ключові слова: мікроміцети, азотфіксуючі бактерії, антагоністична активність, Chaetomium cochliodes, Azospirillum brasilense, ярий ячмінь, урожай.
аннотация
Копылов Е.П. Взаимодействие микроорганизмов корневой зоны ярового ячменя с биоагентами микробных препаратов.
Диссертация на соискание научной степени кандитата биологических наук по специальности 03.00.07 - микробиология. Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, 2002.
Диссертация посвящена проблеме, которая тесно связана с биологизацией агроэкосистем. Изучены видовой состав микромицетов лугово-чернозёмной почвы в корневой зоне ярового ячменя и их взаимодействие с Chaetomium cochliodes. Показано, что C. cochliodes проявляет высокую антагонистическую активность по отношению к большинству сапротрофных и, особенно, фитопатогенных грибов, которые поражают корневую систему ярового ячменя.
Анализ азотфиксирующих бактерий корневой зоны ярового ячменя показал, что в ризосфере и ризоплане доминируют представители рода Azospirillum. Получен новый штамм A. brasilense 11 с высокой азотфиксирующей активностью. При совместном использовании азотфиксирующих бактерий и C. cochliodes улучшалось азотное питание растений ярового ячменя, значительно ограничивалось развитие корневых гнилей, что способствовало повышению урожая культуры на 24-32%. На основе C. cochliodes и A. brasilense создан комплексный микробный препарат азохетомик - перспективное средство повышения урожая сельскохозяйственных культур, улучшения качества полученной продукции при одновременном сохранении плодородия почв и окружающей среды от чрезмерного загрязнения.
Ключевые слова: микромицеты, азотфиксирующие бактерии, антагонистическая активность, Chaetomium cochliodes, Azospirillum brasilense, яровой ячмень, урожай.
summary
Kopilov E.P. The interaction between microorganisms of summer barley rhizosphere and biological agents of microbe preparations. - The manuscript.
The dissertation for scientific degree competition of candidate of biological science by speciality 03.00.07 - Microbiology - The Institute For Microbiology And Virology Named By D.K. Zabolotny Ukrainian National Academy of Science, Kyiv, 2002.
The dissertation is devoted to the problem which connected closely with biological integration of agrocoenosises - the method which allows to provide for maintainance of biological variety.
The ecological role of fungus-antagonist Chaetomium cochliodes and nitrogen-fixing bacteria which have been introduced into agrocoenosises is considered.
The species diversity of micromycetes of meadow- chernozem leached light-loamy soil in summer barley root zone is studied. It has been established that specific diversities and frequencies of meeting are differ between fungi on root surface of summer barley and fungi in rhizosphere of this culture. The interaction between fungus-antagonist C.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ З БІОАГЕНТАМИ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок