Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Назва:
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,46 KB
Завантажень:
529
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ЗОРІНА Олена Анатоліївна
УДК 657.1+657.6+339.33
З 86
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії Укоопспілки.
ауковий керівник: | доктор економічних наук, професор
РУДНИЦЬКИЙ Василь Степанович,
Львівська комерційна академія Укоопспілки,
завідувач кафедри аудиту
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
МНИХ Євген Володимирович,
Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю
кандидат економічних наук, доцент
ЛАЗАРИШИНА Інна Дмитрівна,
Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри обліку і аудиту, м. Рівне
Провідна установа: |
Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра обліку підприємницької діяльності, м. Київ
Захист відбудеться “16” лютого 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії Укоопспілки за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, аудиторія 205.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий “26” грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В. І. Блонська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Утвердження ринкових відносин в Україні вимагає принципово нових підходів до управління товарними запасами, що зумовлює необхідність удосконалення методики та організації фінансового обліку та внутрішнього аудиту.
Товарні запаси для підприємств оптової торгівлі є складовою частиною оборотних активів, реалізація яких формує основну частину операційного доходу. Раціонально організований фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів сприяє створенню інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми фінансового обліку та внутрішнього аудиту досліджували українські вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, Є. В. Мних, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко та інші, а також іноземні – Х. Андерсен, Е. Аренс, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Д. Кармайкл, Д. Колдуелл, Дж. Лоббек, Б. Нідлз, Д. Робертсон та інші.
Разом з тим необхідно зазначити, що низка питань теорії та практики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів (первинна документація; організація та методика фінансового обліку в оптовій торгівлі; комп’ютеризація внутрішнього аудиту та інші) недостатньо досліджені та потребують детальних наукових розробок.
Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності, прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, автоматизація обліку й аудиту на базі персональної комп’ютерної техніки суттєво впливають на вибір моделей обліку товарних запасів.
Вивчення існуючої практики організації фінансового обліку та внутрішнього контролю на оптових підприємствах України показало, що удосконаленню обліку і аудиту товарних запасів і товарообороту не надається належної уваги.
Актуальність названих аспектів обліку й аудиту вимагає теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій з організації та методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми „Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та теми кафедри аудиту Львівської комерційної академії “Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання”, яка затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок