Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,70 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. Ю.ФЕДЬКОВИЧА
НИКОЛЮК
Ігор Дмитрович
УДК 577.7:616.006
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ
ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ
ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ
03.00.04 - біохімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Чернівці - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Чернівецькому державному університеті
ім. Ю.Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
МАРЧЕНКО Михайло Маркович,
Чернівецький державний університет
ім. Ю. Федьковича,
декан біологічного факультету.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
МЕЩИШЕН Іван Федорович,
Буковинська державна медична академія,
завідувач кафедри медичної хімії,
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
МАТИШЕВСЬКА Ольга Павлівна,
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
кафедра біохімії,
Провідна установа Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, кафедра біохімії
Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться “_18 _” жовтня 2000 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича (58012, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (58012, м.Чернівці, вул. Л.Українки, 23).
Автореферат розісланий “_7_ ”вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради, к.б.н., доцент Г.П.Копильчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Погіршення екологічної ситуації внаслідок радіоактивного забруднення до якого призвела Чорнобильська катастрофа, спричинило значний ріст різноманітних захворювань, що зумовило посилене вивчення однієї з проблем експериментальної біології, а саме, дії низьких доз проникаючої радіації на організм людини і тварин, і зокрема, на розвиток новоутворень [Серкиз Я.И., 1990; Москалев Ю.И., 1994; Филенко В.А., 1999].
Внаслідок росту пухлини в організмі відбуваються зміни в системі антиоксидантного захисту, які прискорюють ріст пухлин. До складу антиоксидантної системи організму (АОС) входять ферменти знешкодження активних форм кисню – супероксиддисмутаза (СОД), церулоплазмін, каталаза [Владимиров Ю.В., 1998 ]. Важливою ланкою захисту тварин є система глутатiону, яка регулює окисно-вiдновнi процеси, утилізує ксенобiотики, виконує радiопротекторнi функцiї [Колесниченко Л.С., 1990; Кулинский В.И, 1993]. Глутатіонова система включає відновлений глутатіон (ГВ) та глутатіонзалежні ферменти: глутатіонпероксидазу (ГПО), глутатіон-S-трансферазу (Г-S-Т), глутатіонредуктазу (ГР). Крім того, прооксидантні та антиоксидантні властивості проявляють метали змінної валентності, як у формі вільних іонів, так і зв’язаних в складі антиоксидантних ферментів ( Барабой В.А., 1997).
У зв’язку з цим актуальним є вивчення активності антиоксидантних ферментів в організмі в процесі росту пухлини, оскільки результати таких досліджень сприятимуть більш глибокому розумінню протікання біохімічних процесів і пошуку нових протиракових препаратів.
Особливої уваги заслуговують рослинні засоби, які володіють протипухлинною активністю, легко засвоюються, проявляють комплексну дію на організм і володіють незначною токсичністю [Барабой В.А., 1998].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась з 1995 до 2000 року на кафедрi бiохiмiї i експериментальної екологiї Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича i є частиною наукових тематик кафедри "Дослiдження пiслядiї радiацiйного та хiмiчного забруднення на життєдiяльнiсть живих органiзмiв", № держреєстрації 0194V028027, “Дослідження захисних систем організмів в нормі та вражених карциномою Герена при дії опромінення та різних видів хімічних агентів”, № держреєстрації 0197U014415.
Мета і задачі дослідження. З’ясувати особливості функціонування окремих компонентів антиоксидантного захисту печінки та крові на різних стадіях росту карциноми Герена попередньо опромінених тварин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ І КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ТА КАНЦЕРОГЕНЕЗІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок