Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)

Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області) / сторінка 2

Назва:
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,94 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
 Красій, Н. І. Костіна, В. І. Куценко, А. О. Лігоцький, В. І. Луговий, А. Ф. Мельник, В. М. Новіков, Л. А. Оганян, М. К. Орлатий, М. М. Поплавський, І. В. Прокопа, Ю. І. Саєнко та ін. Проте залишаються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого вивчення методичні підходи до комплексної оцінки сучасного стану, прогнозування подальшого розвитку та створення адекватного сучасним суспільним потребам організаційно-економічного механізму КОК.
Особливої актуальності у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та розширенням повноважень місцевих органів влади, з одного боку, та зростанням диспропорцій у рівні розвитку окремих територій –– з іншого, набуває дана проблематика на регіональному рівні. Ці та інші причини спонукали до вибору відповідної теми дисертаційної роботи та визначають її актуальність і народногосподарську значимість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з планами науково-дослідних робіт РВПС України НАН України, зокрема з темами: 3.1.5.59 “Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз)” (номер державної реєстрації 0199U003691), в якій головна роль автора полягала в дослідженні структури людського капіталу та шляхів його зміцнення в областях України, що використано при написанні розділу “Формування нової соціальної структури національного капіталу”; 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (номер державної реєстрації 0100U000657), в якій авторські дослідження стану освітньої галузі як складової соціальної сфери та прогноз розвитку її інфраструктури на тривалу перспективу використані при написанні розділу “Соціальна сфера”.
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних засад та практичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму КОК регіону в умовах ринкової трансформації економіки.
Досягнення сформульованої мети обумовило необхідність вирішення таких задач:
визначити соціально-економічну сутність поняття “культурно-освітній комплекс”, з’ясувати особливості його структури;
виявити складові організаційно-економічного механізму формування КОК та їх роль на сучасному етапі ринкових перетворень;
систематизувати наявні та розробити методичні підходи до дослідження регіонального КОК, оцінки його стану;
розкрити особливості механізму формування та специфіку територіальної організації КОК Івано-Франківської області;
розробити методичні підходи до прогнозування показників розвитку КОК, на їх основі здійснити розрахунки на середньо- та довгострокову перспективу;
обґрунтувати шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму формування регіонального КОК, його територіальної організації.
Об’єкт дослідження –– процес формування культурно-освітнього комплексу.
Предмет дослідження –– організаційно-економічний механізм функціонування регіонального культурно-освітнього комплексу.
Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення та принципи теорії ринкової економіки, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розвитку культурно-освітньої сфери, формування регіональної політики, розміщення продуктивних сил.
Дослідження проводились на основі використання методів системного аналізу, логічних, статистичних та економіко-математичних методів. Зокрема, при аналізі територіальної організації КОК використовувалися статистичні методи; при оцінці рівня розвитку елементів комплексу використано нормативні методи; при дослідженні чинників, що впливають на розвиток вищої освіти –– методи кореляційного аналізу. Для унаочнення одержаних результатів застосовувалися графічні та картографічні методи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок