Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р./

Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р./

Назва:
Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р./
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
45,11 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Київський університет імені Тараса Шевченка
Гусєв Віктор Іванович
УДК 329.7 (477)
Бунд в суспільно-політичному житті України
/кінець ХІХ ст. - 1921 р./
Спеціальність 07.00.01 - Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор,
академік НАН України
Курас Іван Федорович,
директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук
Беренштейн Леонід Юхимович,
професор кафедри історії України
Національного аграрного університету;
доктор історичних наук
Волковинський Валерій Миколайович,
провідний науковий співробітник
відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст.
Інституту історії України НАН України;
доктор історичних наук, професор
Солдатенко Валерій Федорович,
завідувач відділу етноісторичних досліджень
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Провідна установа - Інститут української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України, відділ джерел новітньої історії України, м. Київ
Захист відбудеться “_6__”___вересня_____1999 р. о __10__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 252033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “_31___”_______липня___________1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Божко О.І.
загальна характеристика дисертації
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 378 сторінок. Робота складається з вступу, десяти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (18 сторінок, 214 назв).
Вступ. Актуальність дослідження та його наукова значущість визначається тим, що на сучасному етапі творення Української суверенної держави важливої ролі набуває єдність, громадянська злагода, співтворчість людей різних верств, національностей, віросповідання. Нині необхідна конструктивна, обгрунтована, зважена політика з тим, щоб найбільш оптимально враховувати інтереси усіх шарів суспільства та етнічних спільнот. Цілком зрозуміло, що сучасні проблеми державного будівництва та національно-культурного розвитку України вимагають грунтовного вивчення і глибокого осмислення корінних етапів вітчизняної історії, зокрема створення цілісної історичної картини соціально-політичних та етно-національних колізій на зламі ХІХ-ХХ століть та доби Української революції.
Природно, що таке історичне полотно буде неповним без висвітлення ідейно-теоретичних поглядів і практичної діяльності Загального Єврейського Робітничого Союзу в Литві, Польщі і Росії (Бунду), який впродовж чверті століття посідав помітне місце в процесі революційних перетворень на теренах України. Тільки у наш час складаються необхідні умови для подолання однобічного, здебільш негативного підходу до вивчення феномену цієї партії з тим, щоб, не оглядаючись на ідеологічні стереотипи та політичні штампи попередньої доби, глибоко дослідити, проаналізувати і неупереджено з’ясувати місце і роль Бунду у суспільному поступі.
За понад столітнє існування цієї партії як у вітчизняній, так і зарубіжній історіографії, склалося неоднозначне, часом полярно протилежне ставлення до визначення її ролі і місця в загальнодемократичному русі, сформувалося розмаїття оцінок різних етапів її діяльності. Але незаперечним залишається факт довготривалого існування Бунду як складової частини міжнародної соціал-демократії і досить впливової політичної організації. Тому наукове узагальнення історії бундівських організацій в Україні, на наш погляд, не тільки сприятиме створенню більш повного історичного портрету Бунду, але й значною мірою дозволить виявити ідейно-політичну спорідненість, або, навпаки, неприйнятність його ідеології та практики для сучасного політичного життя єврейської громади в Україні та поза її межами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р./

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок