Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА / сторінка 22

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,25 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
104-108.
21. Вдовенко С. Фактори реалізації державної політики в контексті задо-волення гуманітарних потреб пострадянського суспільства // Актуальні проб-леми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: ХРІДУ НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 232-238.
22. Вдовенко С. До формування державної політики взаємовідносин із закордонним українством у контексті пріоритетної ролі громадських органі-заційних структур (на прикладі українства Республіки Білорусь) // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / За заг. ред. А.Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 6. – С. 197-204.
23. Вдовенко С. Социально-экономические аспекты содействия украи-н-цам в Республике Белорусь и белорусам в Украине. Экономическая наука в ХХІ веке: проблемы и пути развития: Сб. науч. ст. / Центр исслед. ин-тов рынка; Под ред. Б.Сорвирова. – Гомель: ЦИИР; ГГУ им. Ф.Скорины. – 2005. – С. 257-259.
 
Статті у наукових та науково-методичних виданнях
24. Вдовенко С. Рік Т.Шевченка в Білорусі – теорія і практика державної політики добросусідства // Українознавство. – 2004. – № 2-3(7-8). – С. 285-288.
25. Вдовенко С. Закордонне українство як чинник історичного державо-творчого процесу // Література та культура Полісся: Вип. 28. Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні / Відп. ред. і упоряд. Г.В.Самійленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя. – 2005. – С. 179-181.
Статті у збірниках матеріалів наукових конференцій
26. Вдовенко С. Українська діаспора – важливий чинник формування по-зитивного іміджу нашої держави за кордоном // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – С. 33-34.
27. Вдовенко С. Співробітництво в галузі культури як субстанціональний фактор задоволення потреб українців Білорусі // Бєларусь – Украіна: гістарыч-ны вопыт узаемаадносін: Матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мінск, 18-19 са-ка-віка 2003 г.). Рэдкал.: У.І.Навіцкі (гал. рэд.), М.П.Касцюк (нам. гал. ред.) і ін. – Мн.: Інстытут гісторыі НАНБ, 2004. – С. 360-363.
28. Дорошко Л., Вдовенко С. Українство Берестейщини: реальність зв’язку історичних і сучасних національно-державницьких впливів // Бєларусь – Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносін: Матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мінск, 18-19 сакавіка 2003 г.). Рэкал.: У.І.Навіцкі (гал. рэд.), М.П.Касцюк (нам. гал. ред.) і ін. – Мн.: Інстытут гісторыі НАНБ, 2004. – С. 410-412.
29. Вдовенко С. Тарас Шевченко і Якуб Колас: вплив спадщини на су-часність // Творчая спадчына Якуба Коласа у кантэксце сучаснага літаратурнага процэсу: Матерыялы навуковай канференцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. – Мінск, 2003. – С. 15-18.
30. Вдовенко С. Закордонне українство: місце і роль у процесах євро-регіо-нальної інтеграції // Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щорічної наук.-практ. конф.: У 2 т. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. – Т. 2. – С. 242-244.
31. Вдовенко С. Управлінський фактор консолідаційно-організаційних процесів у пострадянському українстві // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 94-96.
32. Вдовенко С. Украинцы и белорусы приграничных полесских регио-нов: факторы добрососедских отношений и сотрудничества // Управление экономическим потенциалом региона в условиях международной интеграции: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (17-18 нояб. 2004 г., г. Гомель). – М., Гомель: МИЭМ – ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. – С. 20-22.
 
АНОТАЦІЇ
Вдовенко С.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок